117 εκ. ευρώ μείωση παρουσίασε το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου το 4μηνο του 2015

Μείωση κατά €117,5 εκατομμύρια, στα €925,3 εκ., σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2015, σε σύγκριση με €1.042,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014, λόγω της σημαντικής αύξησης των εξαγωγών κατά €177,5 εκ., σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2015 ήταν €1.595,0εκ. σε σύγκριση με €1.535,0εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2014.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2015 ήταν €669,6εκ. σε σύγκριση με €492,1εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2014.

Τον Απρίλιο του 2015 οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) ήταν €438,2εκ.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, το μήνα Απρίλιο 2015 ήταν €150,4εκ.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές εγχώριων παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €75,9εκ. ενώ οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €74,5εκ.

Πηγή:ΚΥΠΕ