105 ασυνόδευτοι ανήλικοι έφτασαν στην Κύπρο το 2015 αιτούμενοι ασύλου

epa03848005 A photo made available 02 September 2013 shows Syrian refugees crossing at the Cilvegozu border gate in Reyhanli, Hatay, Turkey, 31 August 2013. Syria's oppisition called on Congress in Washington to authorize US military action against the government of Bashar al-Assad, as requested by US President Barack Obama. EPA/CEM GENCO TURKEY OUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES/NO ARCHIVES

Εκατόν πέντε ασυνόδευτοι ανήλικοι, εκ των οποίων το 62% ήταν αγόρια και το 7% κάτω των 14 ετών, και οι οποίοι αντιστοιχούν σε 19,8% του συνόλου των αιτήσεων ασύλου , έφτασαν στην Κύπρο το 2015, σύμφωνα με τη Eurostat. Από τους 105, οι 45 προέρχονταν από τη Σομαλία (45%), οι 25 από τη Συρία (24%) και οι 20 από την Παλαιστίνη (19%).

Το 2015, 88 300 από τους αιτούντες άσυλο  στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ασυνόδευτοι ανήλικοι. Ενώ ο αριθμός τους πάντα ήταν μεταξύ 11 000 και 13 000 στην ΕΕ κατά την περίοδο 2008-2013, σχεδόν διπλασιάστηκε το 2014 για να φτάσει λίγο πάνω από 23 000 άτομα και στη συνέχεια, σχεδόν τετραπλασιάστηκε το 2015.

Το 2015, η μεγάλη πλειοψηφία των ασυνόδευτων ανηλίκων ήταν αγόρια (91%) και πάνω από τα μισά ήταν ηλικίας 16-17 (57%, ή 50 500 άτομα), ενώ τα άτομα ηλικίας 14 έως 15 αντιπροσώπευαν το 29% (25 800 άτομα) και εκείνα ηλικίας κάτω των 14 περί το 13% (11 800 άτομα). Περίπου το ήμισυ (51%) των αιτούντων ασύλου που ήταν  ασυνόδευτοι ανήλικοι στην ΕΕ το 2015 ήταν Αφγανοί.

Το 2015 , ο μεγαλύτερος αριθμός των αιτούντων ασύλου που θεωρούνται ασυνόδευτοι ανήλικοι καταχωρήθηκε στη Σουηδία ( με σχεδόν 35 300 άτομα , ή 40 % του συνόλου αυτών που έχουν καταχωριστεί στα κράτη μέλη της ΕΕ ) , ακολουθούμενη από τη Γερμανία ( 14 400 , ή 16 % ) , την Ουγγαρία ( 8 800, ή 10% ) και την Αυστρία (8 300 , ή 9 %). Μαζί αυτά τα τέσσερα κράτη μέλη αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα του συνόλου των αιτούντων άσυλο που θεωρούνται ασυνόδευτοι ανήλικοι για το 2015

Τα μεγαλύτερα ποσοστά των ασυνόδευτων ανηλίκων μεταξύ όλων των νεαρών αιτούντων άσυλο το 2015 καταγράφηκαν κυρίως στην Ιταλία ( όπου το 56,6% του συνόλου στις ηλικίες κάτω των 18 ήταν ασυνόδευτα το 2015 ) και τη Σουηδία ( 50,1 % ) , το Ηνωμένο Βασίλειο ( 38,5 % ) , την Ολλανδία ( 36,5 % ) , τη Δανία ( 33,7 % ) , τη Φινλανδία ( 33,2 % ) και τη Βουλγαρία ( 33,1 % ) . Στο σύνολο της ΕΕ , οι ασυνόδευτοι ανήλικοι αντιπροσώπευαν σχεδόν το ένα τέταρτο ( 23,0 % ) του συνόλου των ατόμων που αφίχθησαν στην ΕΕ και ήταν κάτω των 18 το 2015 .

Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν Αφγανοί ( 51 % του συνολικού αριθμού των ασυνόδευτων ανηλίκων που έχουν καταχωρηθεί το 2015 ) . Από τις 45 300 των Αφγανών, παραπάνω από τους μισούς καταγράφηκαν στη Σουηδία ( 23 400 ) . Αφγανοί και αντιπροσώπευαν την πολυπληθέστερη ιθαγένεια των αιτούντων άσυλο θεωρείται ασυνόδευτων ανηλίκων στα δεκαπέντε κράτη μέλη της ΕΕ .

Η Συρία ( 16 % του συνολικού αριθμού των ασυνόδευτων ανηλίκων ) ήταν η δεύτερη κύρια χώρα της ιθαγένειας των ασυνόδευτων ανήλικων αιτούντων ασύλου. Από τους 14 300 Σύριου που ζητούν προστασία στα κράτη μέλη της ΕΕ και θεωρήθηκαν ασυνόδευτοι ανήλικοι το 2015 , 7 στους 10 που κατέληξαν σε τρία κράτη μέλη : στην Γερμανία ( 4 000 ) , στη Σουηδία ( 3 800 ) και στην Ουγγαρία ( 2 200 ) .