Όλα πέφτουν εκτός από τα επιτόκια – Τα πιο ψηλά στην Ευρώπη

Τα υψηλότερα της Ευρωζώνης παρέμειναν και τον Ιούλιο του 2015 τα καταθετικά και δανειστικά επιτόκια στην Κύπρο, με εξαίρεση το επιτόκιο που αφορά τα καταναλωτικά δάνεια, που αποτελεί το δεύτερο χαμηλότερο στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν την Τετάρτη Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ) της Κύπρου και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Την πρωτιά, πάντως, σε σχέση με το ύψος των επιτοκίων διατηρεί η Κύπρος στο επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από μη χρηματοδοτικές εταιρείες και στο επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατομμύριου.

Επιτόκια Καταθέσεων

Το κυπριακό επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά παρέμεινε τον Ιούλιο του 2015 αμετάβλητο στο 1,66% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και αποτελεί το τρίτο υψηλότερο στην Ευρωζώνη. Το υψηλότερο αντίστοιχο επιτόκιο είναι αυτό του Βελγίου το οποίο βρίσκεται στο 1,93% και της Ολλανδίας 1,74%. Το μέσο επιτόκιο της Ευρωζώνης είναι 0,68%.

Ωστόσο, το υψηλότερο στην Ευρωζώνη είναι το αντίστοιχο κυπριακό επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες και βρίσκεται στο 1,72%, σε σύγκριση με 1,33% τον προηγούμενο μήνα. Το δεύτερο υψηλότερο της Ευρωζώνης είναι αυτό της Ελλάδας στο 1,31%, ενώ το μέσο επιτόκιο της Ευρωζώνης είναι μόλις στο 0,30%.

Επιτόκια Δανείων

Εξάλλου, το δεύτερο χαμηλότερο στην Ευρωζώνη είναι το κυπριακό επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια, το οποίο μειώθηκε στο 4,26% σε σύγκριση με 4,57% τον προηγούμενο μήνα. Το χαμηλότερο είναι αυτό του Βελγίου στο 3,80%, ενώ το μέσο επιτόκιο της Ευρωζώνης είναι στο 5,09%

Το κυπριακό επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας είναι το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρωζώνη παρά το γεγονός ότι υποχώρησε τον Ιούλιο στο 3,25%, σε σύγκριση με 3,36% τον προηγούμενο μήνα. Το υψηλότερο αντίστοιχο επιτόκιο στην Ευρωζώνη το διαθέτει η Ιρλανδία με 3,35%, ενώ το μέσο αντίστοιχο επιτόκιο της Ευρωζώνης βρίσκεται στο 2,04%.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. κατέγραψε μείωση και έφτασε στο 4,46% σε σύγκριση με 4,54% τον προηγούμενο μήνα και αποτελεί το τρίτο υψηλότερο στην Ευρωζώνη. Το υψηλότερο επιτόκιο το διαθέτει η Ελλάδα με 5,78% και η Ιρλανδία με 4,54%. Το μέσο επιτόκιο της Ευρωζώνης βρίσκεται στο 2,83%.

Παράλληλα, το κυπριακό επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. αποτελεί με διαφορά το υψηλότερο στην Ευρωζώνη παρά το γεγονός ότι υποχώρησε τον Ιούλιο του 2015 στο 4,33% σε σύγκριση με 4,57% τον προηγούμενο μήνα. Το δεύτερο υψηλότερο αντίστοιχο επιτόκιο είναι αυτό της Ελλάδας με 3,94%. Το μέσο αντίστοιχο επιτόκιο της Ευρωζώνης βρίσκεται μόλις στο 1,55%.

Πηγή: ΚΥΠΕ