Ψάχνουν λύσεις για τους ανέργους – Στη Σύνοδο της Ε.Ε η Ζέτα

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου συμμετείχε στις εργασίες της Συνόδου του Συμβουλίου της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 5 Οκτωβρίου 2015. Κύρια θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο ήταν, μεταξύ άλλων, η Ενίσχυση της Κοινωνικής Διακυβέρνησης της ΕΕ και η Πρόταση για τη στήριξη των μακροχρόνια ανέργων.

Κατά τη συζήτηση πολιτικής με θέμα «Κοινωνική διακυβέρνηση χωρίς διακρίσεις – κατάλληλες κατευθύνσεις», η κα Υπουργός τόνισε την ανάγκη για διασφάλιση ενός ισόρροπου συντονισμού μεταξύ των οικονομικών πολιτικών με τις κοινωνικές πολιτικές και τις πολιτικές απασχόλησης. Υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη των κοινωνικών πολιτικών θα πρέπει να επαφίεται στα κράτη μέλη, ώστε να δίνεται η αναγκαία ευελιξία για την ανάπτυξη πολιτικών στη βάση των εθνικών τους συνθηκών και αναγκών.

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε Πρόταση Σύστασης Συμβουλίου, σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια άνεργων στην αγορά εργασίας. Χαιρετίζοντας τις προσπάθειες της Επιτροπής, η κα Αιμιλιανίδου καλωσόρισε την Πρόταση, αφού το θέμα αυτό αποτελεί και εθνική προτεραιότητα. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα μέτρα, τα οποία προωθεί το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας και εισηγήθηκε όπως, για τον σκοπό αυτό διατεθούν ειδικά ευρωπαϊκά κονδύλια, ώστε να στηριχθούν τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν οικονομικούς περιορισμούς, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν ψηλά ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας