Χωρίς νερό Έγκωμη και Αγ. Ομολογητές – Πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη

Βλάβη που προκλήθηκε στο σύστημα υδροδότησης, άφησε από το πρωί χωρίς νερό μέρος του Δήμου Έγκωμης και ένα τμήμα της λεωφόρου Δημοσθένη Σεβέρη προς τους Αγίους Ομολογήτές.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας Νίκο Ζαμπακίδη, η βλάβη αναμένεται εντός της ημέρας να αποκατασταθεί και να δοθεί νερό στους καταναλωτές.

Ο κ. Ζαμπακίδης ανέφερε ότι αν δεν υπάρξουν τυχόν εμπόδια στην περιοχή της βλάβης, όπως καλώδια άλλων υπηρεσιών ή το αποχετευτικό η βλάβη θα αποκατασταθεί σε μία με δύο ώρες.

Η βλάβη, σύμφωνα με τον κ. Ζαμπακίδη, οφείλεται στην αλλαγή των καιρικών συνθηκών λόγω της στεγανοποίησης της γης, της μετακίνησης των σωλήνων, με αποτέλεσμα εκεί που υπάρχει κάποια αδυναμία στο σύστημα να εκδηλώνεται.