Χάσικος: Γίνονται προσπάθειες για πιο δίκαιο φορολογικό πλαίσιο – φορολογικά κίνητρα και ρυθμίσεις από την Κυβέρνηση

Η Κυβέρνηση προτείνει μια σειρά από φορολογικά κίνητρα και ρυθμίσεις, που καθιστούν το φορολογικό πλαίσιο πιο δίκαιο, απλοποιημένο και αποτελεσματικό, αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο Υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος σε σχέση με τον περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμο του 2015.

Ταυτόχρονα, ο κ. Χάσικος αναφέρει ότι η συνολική είσπραξη κατά το 2014 από τις τρεις φορολογίες (φορολόγηση ακίνητης ιδιοκτησίας, δημοτικό τέλος και μεταβιβαστικά τέλη) ανήλθε περίπου στα 171 εκατομμύρια ευρώ.

Με την ευκαιρία της σημερινής παρουσίας του στη συζήτηση, η οποία διεξήχθη ενώπιον των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και Εσωτερικών για συζήτηση του περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμου του 2015, ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρει σε ό,τι αφορά την ακίνητη ιδιοκτησία, ότι “η φιλοσοφία του πλαισίου μεταρρύθμισης περιστρέφεται γύρω από τον καθορισμό ενός χαμηλού ενιαίου φορολογικού συντελεστή, που θα διασφαλίζει, ταυτόχρονα, τα προβλεπόμενα φορολογικά έσοδα του κράτους, την καθιέρωση ενός λιγότερου στρεβλωτικού και πιο αναπτυξιακού συστήματος φορολογίας της ακίνητης περιουσίας και την ενθάρρυνση της φορολογικής συμμόρφωσης”.

Ειδικότερα, ο κ. Χάσικος αναφέρει στην γραπτή δήλωση του ότι η Κυβέρνηση προτείνει μια σειρά από φορολογικά κίνητρα και ρυθμίσεις, που καθιστούν το φορολογικό πλαίσιο πιο δίκαιο, απλοποιημένο και αποτελεσματικό όπως είναι τα ακόλουθα:

– Κατάργηση του δημοτικού και κοινοτικού τέλους που επιβάλλεται σε επίπεδο Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

– Μείωση των μεταβιβαστικών τελών στο 50% για όλες τις πωλήσεις ακινήτων μέχρι 31/12/2016. Τα μεταβιβαστικά τέλη για πωλήσεις κτηρίων και οικοπέδων που πραγματοποιούνται μεταξύ 2/12/2011 – 31/12/2016, είναι ήδη μειωμένα στο 50%.

– Επιβολή του Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας στη βάση ενιαίου συντελεστή φορολόγησης της τάξης του 1‰ (ένα τοις χιλίοις) επί των τιμών της τελευταίας γενικής εκτίμησης που διενεργείται σύμφωνα με τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο.

– Ανάθεση του μηχανισμού επιβολής/είσπραξης της φορολογίας στο Τμήμα Φορολογίας. Η επιλογή αυτή παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως μεγαλύτερη ευκολία υλοποίησης, χαμηλότερο κόστος, αμεσότερη κάλυψη ανάγκης είσπραξης κοινοτικών τελών και εμπειρία του Τμήματος Φορολογίας στην είσπραξη σημαντικών οφειλών. Διατηρείται, όμως, η προοπτική μεταφοράς του μηχανισμού είσπραξης του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τρόπο που θα υποκαταστήσει τις ετήσιες χορηγίες μέσω του κρατικού προϋπολογισμού.

Ο ΥΠΕΣ αναφέρει περαιτέρω ότι, θα προσφέρεται έκπτωση 10% για έγκαιρη πληρωμή και θα απαλλάσσονται πλήρως φορολογίες που δεν υπερβαίνουν τα 25 ευρώ, ρύθμιση που απαλλάσσει πλήρως το 12% των ιδιοκτητών.

Εισπράξεις 2014 από τρεις φορολογίες

Επιπλέον, ενημερωτικά, ο κ. Χάσικος αναφέρει ότι η είσπραξη από τη φορολόγηση ακίνητης ιδιοκτησίας για το 2014 ανήλθε περίπου στα 104 εκατ. ευρώ, επί συνόλου 135 εκατ. ευρώ εκδοθέντος φόρου και ότι η είσπραξη από το δημοτικό τέλος για το 2013 (υπολογίζεται ότι οι εισπράξεις του 2014 ανέρχονται στα ίδια επίπεδα), ανήλθε στα 13,7 εκατ. ευρώ, επί συνόλου 17,5 εκατ. ευρώ εκδοθέντος φόρου,

Επιπρόσθετα, σημειώνει πως η είσπραξη από την επιβολή των μεταβιβαστικών τελών για το 2014 ανήλθε στα 53 εκατ. ευρώ.

Η συνολική είσπραξη από τις τρεις φορολογίες κατά το 2014 ανήλθε περίπου στα 171 εκατ. ευρώ, προσθέτει.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις ανησυχίες Δήμων και κοινοτήτων σε σχέση με τα έσοδά τους από τα τέλη ακίνητης ιδιοκτησίας, ο κ. Χάσικος διαβεβαιώνει πως “υπάρχει απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για πλήρη και έγκαιρη απόδοσή τους μέσα από την αυξημένη κρατική χορηγία”.

Πηγή:ΚΥΠΕ