Υπ. Ανταγωνισμού: Ελεύθερες οι εκπτώσεις αλλά με όρο διπλής ανάρτησης τιμής

Με ανακοίνωση που εξέδωσε ενόψει και της πρόσφατης τροποποίησης του Νόμου που αφορά στις τιμές εκπτώσεων, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ενημερώνει τις επιχειρήσεις/εμπόρους, αλλά και το καταναλωτικό κοινό ότι η υποχρέωση των καταστημάτων να πραγματοποιούν εκπτώσεις σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους δεν υφίσταται πλέον.

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού σημειώνει ωστόσο ότι οι διατάξεις του βασικού Νόμου (Ν.34/1990) που προνοούν για διπλή αναγραφή της τιμής (αρχική τιμή και τιμή εκπτώσεως) σε περιόδους πώλησης των προϊόντων σε τιμές εκπτώσεων, συνεχίζει να υφίσταται.

Συγκεκριμένα, όπως υποδεικνύεται, σε περίπτωση που ένα κατάστημα πωλεί εμπόρευμα σε τιμή εκπτώσεως/προσφοράς, υποχρεούται να αναγράφει τόσο την τιμή εκπτώσεως, όσο και την τιμή στην οποία πωλούσε προηγουμένως το ίδιο κατά ποιότητα ή  ποσότητα εμπόρευμα.

Τα εμπορεύματα για τα οποία προνοείται υποχρέωση διπλής αναγραφής σύμφωνα με τον Νόμο, είναι:
– Μαλλιά πλεξίματος, είδη ιματισμού και συμπληρώματα ενδύσεως και άλλα είδη που προέρχονται από υφαντικές ύλες
– Είδη υποδήσεως
– Οικιακός εξοπλισμός, περιλαμβανομένων παντός είδους συσκευών, ηλεκτρικών ή μη
– Έπιπλα απ’ οποιονδήποτε υλικό και για οποιονδήποτε σκοπό.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Νόμου, προβλέπεται χρηματική ποινή μέχρι €1.500 ή/και ποινή φυλάκισης μέχρι έξι μήνες.

Σημειώνεται τέλος πως με στόχο την καλύτερη δυνατή εφαρμογή της νομοθεσίας, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών θα εντατικοποιήσει τους σχετικούς ελέγχους και στο πλαίσιο αυτό καλεί τους καταναλωτές να επικοινωνούν με την Υπηρεσία σε περιπτώσεις παραβάσεων.