Υπόθεση Τρ. Κύπρου: Μη αποδεκτό μεγάλο μέρος της μαρτυρίας Α. Πιερίδη – Στις 16/9 η συνέχεια

Μη αποδεκτό έκρινε το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας μεγάλο μέρος της ογκώδους κατάθεσης του λειτουργού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Άλκη Πιερίδη στην υπόθεση εναντίον της Τράπεζας Κύπρου και των πέντε πρώην ανώτατων στελεχών της.

Παράλληλα, ενώ έκανε αποδεκτό το μαρτυρικό υλικό που αποτελεί τις παραστάσεις της Τράπεζας Κύπρου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο της διοικητικής έρευνας που διεξήγαγε, κρίνοντας ότι ουδείς εξανάγκασε την Τράπεζα να προβεί σε παραστάσεις, αλλά ότι ασκούσε το δικαίωμά της να το πράξει, αποφάσισε ότι οι παραστάσεις των στελεχών της Τράπεζας που λήφθηκαν αφότου αποφασίστηκε ότι υπήρξε παραβίαση της νομοθεσίας αποτελούσε εξαναγκασμό και ως εκ τούτου δεν γίνονται αποδεκτές ως μαρτυρικό υλικό.

Το δικαστήριο έκρινε ότι το μεγαλύτερο μέρος της κατάθεσης του Άλκη Πιερίδη περιλαμβάνει περιγραφή από τον μάρτυρα των ενεργειών, πορισμάτων αποφάσεων και γενικά των εργασιών της Επιτροπής στα πλαίσια εκδίκασης της διοικητικής παράβασης. «Όλα αυτά κατά την άποψή μας τα θεωρούμε άσχετα», ανέφερε η Πρόεδρος του Κακουργιοδικείου Λένα Δημητριάδου, ανακοινώνοντας συνοπτικά την ενδιάμεση απόφαση του τριμελούς σώματος.

Η δεύτερη ενότητα υλικού που απέκλεισε το δικαστήριο ως μη αποδεκτό συνιστά όλα τα σημεία της κατάθεσης του κ. Πιερίδη όπου εμπεριέχεται η παράθεση νομικών προνοιών και αποσπασμάτων από τη νομολογία, «πράγμα επίσης ανεπίτρεπτο», όπως είπε η Δικαστής.

Η τρίτη ενότητα αφορά αναφορές που κάνει ο μάρτυρας χωρίς να προκύπτει αναγκαίο υπόβαθρο ότι έχει εμπειρογνωμοσύνη όπως είναι η ανάλυση του όρου «εμπιστευτική πληροφορία» και του όρου «χειραγώγηση», οι οποίες επίσης θεωρούνται «ανεπίτρεπτες», εφόσον αφορούν την έκφραση γνώμης, νομικής και πραγματικής ανάλυσης χωρίς να έχει προκύψει η εμπειρογνωμοσύνη του μάρτυρα.

Άλλη ενότητα εγγράφων τα οποία δεν γίνονται αποδεκτά είναι έγγραφα που ο ίδιος ο κ. Πιερίδης είχε στην κατοχή του χωρίς όμως να διευκρινίζεται η προέλευσή τους, δηλαδή πώς περιήλθαν στην κατοχή του εκτός από ένα για το οποίο αναφέρεται πως παραδόθηκε από την Τράπεζα Κύπρου. Σε ό,τι αφορά έγγραφα που δόθηκαν από την Τράπεζα Κύπρου και αποτελούν υλικό που προϋπήρχε, όπως πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτά γίνονται αποδεκτά.

Αναφορικά με τις παραστάσεις στις οποίες προέβηκε η Τράπεζα Κύπρου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και κατά πόσο αυτές μπορεί να θεωρηθούν ότι παραβιάζουν το δικαίωμα της σιωπής και της μη αυτοενοχοποίησης, το Δικαστήριο εξηγεί στην απόφασή του ότι ο νόμος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφέρει ρητά ότι κατά τη διάρκεια της έρευνάς της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να δίνει το δικαίωμα στον υπό κατηγορία να κάνει τις παραστάσεις του.

Διευκρινίζεται παράλληλα ότι, όπως προκύπτει, η διαδικασία που ακολούθησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ήταν να διεξάγει πρώτα την έρευνά της εναντίον της Τράπεζας Κύπρου και αφού κρίθηκε ένοχη παράβασης του νόμου η Τράπεζα Κύπρου, τότε προχώρησε η Επιτροπή να απαιτήσει τις παραστάσεις των στελεχών της.

Σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Κύπρου, ο νόμος προβλέπει ότι η Επιτροπή οφείλει να δίνει το δικαίωμα ακρόασης στον επηρεαζόμενο, ενώ παράλληλα του παρέχεται το δικαίωμα να προβεί σε γραπτές παραστάσεις.

Είναι οξύμωρο να μιλούν σαφώς για δικαίωμα του κατηγορουμένου από τη μια και από την άλλη να χαρακτηρίζεται ως υποχρέωση, ανέφερε η Πρόεδρος του Κακουργιοδικείου.

Βασικά η κατηγορούμενη (Τράπεζα Κύπρου), πρόσθεσε, άσκησε το δικαίωμα που της παρείχε ο νόμος να προβεί σε παραστάσεις, δεν ήταν υποχρεωμένη να το πράξει, πολύ δε περισσότερο ουδείς την υποχρέωσε να το πράξει.

«Υπό αυτές τις περιστάσεις δεν διαπιστώνουμε την ύπαρξη οποιουδήποτε εξαναγκασμού», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά τους άλλους πέντε κατηγορουμένους, το Δικαστήριο εντόπισε ότι υπάρχει «μια ουσιώδης κατά την άποψή μας ειδοποιός διαφορά».

Στην περίπτωση των συμβούλων, με βάση τα άρθρα του σχετικού νόμου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην πραγματικότητα τους θεωρεί ένοχους και εκτός εάν οι ίδιοι αποδείξουν ότι δεν έχουν ευθύνη, ανέφερε.

Αν δεν μπορούσαν να πράξουν κάτι για να αποδείξουν την αθωότητά τους, ουσιαστικά θα επιβαλλόταν και σ` αυτούς διοικητικό πρόστιμο και υπό αυτή την έννοια ήταν αναγκασμένοι να κάνουν τις παραστάσεις τους, πρόσθεσε.

Ως εκ τούτου το δικαστήριο κατέληξε ότι «υπήρξε εξαναγκασμός των κατηγορουμένων 2 μέχρι 6 να υποβάλλουν τις γραπτές παραστάσεις τους».

Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου στις 1100, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 0900 και τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου στις 0900.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της συνωμοσίας για καταδολίευση και της χειραγώγησης της αγοράς.

Εκτός από την Τράπεζα Κύπρου, υπό κατηγορία βρίσκονται οι Θεόδωρος Αριστοδήμου, Αντρέας Αρτέμης, Ανδρέας Ηλιάδης, Γιάννης Κυπρή και Γιάννης Πεχλιβανίδης.