ΥΠΟΙΚ: Εξέδωσε γραμμάτια δημόσιου €150 εκατ. με απόδοση 2,47%

Προσφορές ύψους €150 εκατομμυρίων ευρώ με μέση απόδοση 2,47% αποδέχθηκε το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΓΔΔΧ) στο πλαίσιο της σημερινής έκδοσης Γραμματίων Δημοσίου 13 εβδομάδων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, κατά τη σημερινή δημοπρασία Γραμματίων του Δημοσίου 13 εβδομάδων λήφθηκαν προσφορές ύψους €204,64 εκ. και έγιναν αποδεκτές προσφορές συνολικής ονομαστικής αξίας €150 εκ, με μέση σταθμική απόδοση 2,47%.

Οι αποδεκτές αποδόσεις κυμάνθηκαν μεταξύ 2,40%-2,55%.