ΥΠΕΣ: Αναγκαία η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αναγκαία ώστε να καταστούν οι Τοπικές Αρχές πιο αποτελεσματικές, με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων διοίκησης, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος.

Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση του «Γλυτζιστού» στο Κοιλάνι, ο κ. Χάσικος ανέφερε ότι γνώμονας και μέλημά μας είναι η αρτιότερη εξυπηρέτηση του πολίτη, μέσα από την παροχή βελτιωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Η νέα πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών, σημείωσε, βασίζεται στην υποχρεωτική (δια Νόμου) συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών και έχει ως εξής: Πρώτο, τη δημιουργία Τοπικών Συμπλεγμάτων Υπηρεσιών και δεύτερο, τη δημιουργία Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Υπηρεσιών. Να τονίσω για άλλη μια φορά ότι και τα Επαρχιακά και τα Τοπικά Συμπλέγματα, αφορούν και είναι Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Διατηρείται, συνέχισε, η οντότητα της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αρχής (παραμένουν οι υφιστάμενοι Δήμοι και Κοινότητες) και για σκοπούς εκμετάλλευσης οικονομιών κλίμακας και δημιουργίας ισχυρών οντοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η παροχή Υπηρεσιών συμπλεγματοποιείται υποχρεωτικά τόσο για τους Δήμους όσο και για τις Κοινότητες. Μια Κοινότητα, για παράδειγμα είπε, μπορεί να ενταχθεί σε ένα σύμπλεγμα στο οποίο θα υπάρχουν μόνο Κοινότητες ή ακόμα και σε ένα μικτό σύμπλεγμα Δήμων-Κοινοτήτων, ανάλογα με τη γεωγραφική της θέση.

Σε ό,τι αφορά στα Επαρχιακά Συμπλέγματα, πρόσθεσε, οι υπηρεσίες που θα μεταφερθούν εκεί είναι: Πολεοδομικές και Οικοδομικές Άδειες, Υδατοπρομήθεια, Αποχέτευση και Όμβρια Ύδατα, ΧΥΤΥ, ΟΕΔΑ. Σε ό,τι αφορά στα Τοπικά Συμπλέγματα, θα συμπλεγματοποιηθούν Υπηρεσίες όπως συλλογή σκυβάλων, καθαριότητα, τεχνικές υπηρεσίες. Και στα δύο συμπλέγματα, οι πολιτικές θα αποφασίζονται από τους εκλεγμένους άρχοντες της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημάρχους και Κοινοτάρχες. Ενώ, οι καθημερινές εργασίες θα διευθύνονται από τεχνοκρατική διευθυντική ομάδα.

Για τον καθορισμό των συμπλεγμάτων, διευκρίνισε, εκ των βασικών κριτηρίων είναι η πληθυσμιακή αναλογία και τα εδαφικά σύνορα. Προτού ανακοινωθούν τα Συμπλέγματα θα πρέπει να συμφωνηθούν. Γι’ αυτό το σκοπό θα δημιουργηθούν Επιτροπές σε κάθε Επαρχία, με τη συμμετοχή των τοπικών αρχόντων και του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, είπε ο κ. Χάσικος, έχει ήδη αποστείλει το Νομοσχέδιο στη Νομική Υπηρεσία για τον απαραίτητο νομοτεχνικό έλεγχο και ευελπιστούμε ότι σύντομα, μέχρι τέλος Ιουνίου του 2015, θα καταφέρουμε να το καταθέσουμε στη Βουλή. Οι διαρθρωτικές αλλαγές που προτείνουμε, σημείωσε, είναι απόλυτα απαραίτητες, ώστε οι Τοπικές Αρχές να καταστούν βιώσιμες και ανταγωνιστικές.

Συγχαίροντας τους διοργανωτές της εκδήλωσης, ανέφερε ότι “θέλοντας να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων της υπαίθρου, προχωρούμε κάθε χρόνο σε διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών. Παράλληλα, στηρίζουμε και υποστηρίζουμε με κάθε δυνατό τρόπο τη συμμετοχή των κοινοτήτων σε προγράμματα άλλων Υπουργείων, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, συμπλήρωσε, θα δαπανηθεί φέτος μέσω της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού, ποσό ύψους 140.950 ευρώ για αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητά σας. Ενώ, κατά το 2014, δαπανήθηκε το ποσό των €109.350 ευρώ.