Υπέκυψε νεογνό στο Μακάρειο – έφερε το μικρόβιο ακινετοβακτηρίδιο

Συναγερμός στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Μακάρειο Νοσοκομείο. Νεογνό υπέκυψε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών για τη διάσωση του. Το νεογνό ηλικίας κύησης 25 εβδομάδων και βάρους γέννησης 800 γρ., ήταν δίδυμο και νοσηλευόταν από τη στιγμή της γέννησής του στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, υποστηριζόμενο από αναπνευστήρα λόγω συνδρόμου αναπνευστικής δυσχέρειας και λάμβανε αντιβιοτική αγωγή σύμφωνα με διεθνή πρωτόκολλα.

Το Υπουργείο Υγείας, σε σημερινή ανακοίνωση, δίδει διευκρινίσεις σε σχέση με το περιστατικό θανάτου νεογνού που νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Νοσοκομείου Αρχ. Μακαρίου Γ’, λέγοντας ότι οι καλλιέργειες που έγιναν έδειξαν ότι το νεογνό έφερε το μικρόβιο ακινετοβακτηρίδιο.

Το νοσοκομείο διαβεβαιώνει ότι λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την απομόνωση του μικροβίου και τον περιορισμό της εξάπλωσής του.

Το νεογνό ηλικίας κύησης 25 εβδομάδων και βάρους γέννησης 800 γρ., δίδυμο, νοσηλευόταν από τη στιγμή της γέννησής του στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, υποστηριζόμενο από αναπνευστήρα λόγω συνδρόμου αναπνευστικής δυσχέρειας και λάμβανε αντιβιοτική αγωγή σύμφωνα με διεθνή πρωτόκολλα, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Τη δωδέκατη ημέρα ζωής του παρουσίασε αιφνίδια επιδείνωση της γενικής του κατάστασης, με πτώση της αιμοσφαιρίνης, κυκλοφορική ανεπάρκεια ( shock ) και επιδείνωση των εργαστηριακών εξετάσεων του.

“Το νεογνό απέθανε 12 ώρες μετά από την έναρξη της επιδείνωσης της κατάστασής του και εν αναμονή περαιτέρω εργαστηριακών αποτελεσμάτων και καλλιεργειών αίματος, παρά τις προσπάθειες των ιατρών και της πολύπλευρης υποστήριξης που έλαβε”.

Τα αποτελέσματα των καλλιεργειών μετά από το χρονικό διάστημα των 48 ωρών που απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους, έδειξαν ότι το νεογνό έφερε το μικρόβιο ακινετοβακτηρίδιο. Σημειώνεται ότι δεν υπήρχε άλλο νεογνό με λοίμωξη στο δωμάτιο στο οποίο νοσηλευόταν το συγκεκριμένο νεογνό.

Σημειώνεται επίσης πως η Διεύθυνση του Νοσοκομείου Αρχ. Μακάριος Γ’ και της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε σχέση με την εμφάνιση βακτηριδίου στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την απομόνωση του μικροβίου και τον περιορισμό της εξάπλωσής του.

Όσα νεογνά έχουν προσβληθεί από το συγκεκριμένο στέλεχος βακτηριδίου έχουν απομονωθεί, λήφθηκαν όλα τα μέτρα προφύλαξης και αντιμετωπίστηκαν με κατάλληλη αγωγή. Η κατάσταση των νεογνών είναι σταθερή. Πέραν των πιο πάνω, έχει ληφθεί πρόνοια όπως τα νέα περιστατικά νοσηλεύονται σε άλλο διαμορφωμένο με τον κατάλληλο εξοπλισμό χώρο.