Τρόικα: Ύψιστη προτεραιότητα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια – Πώς θα έρθει η ανάπτυξη στην Κύπρο

Η επιτάχυνση του ρυθμού των μεταρρυθμίσεων θα είναι ουσιαστικής σημασίας στο μέλλον, αναφορικά με το κυπριακό πρόγραμμα προσαρμογής, αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους για την Κύπρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

“Η αντιμετώπιση ιδίως, του ζητήματος των υπερβολικά υψηλών επίπεδων μη εξυπηρετούμενων δανείων στο τραπεζικό σύστημα, εξακολουθεί να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για μια βιώσιμη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος και, ως προτεραιότητα, απαιτεί την εφαρμογή περαιτέρω μέτρων. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να θεσπιστεί νομοθεσία για την επίσπευση της μεταβίβασης τίτλων ιδιοκτησίας και τη διευκόλυνση της πώλησης δανείων, το συντομότερο δυνατόν”, τονίζουν οι διεθνείς δανειστές, κλιμάκια των οποίων επισκέφτηκαν τη Λευκωσία μεταξύ 14 και 24 Ιουλίου για να αξιολογήσουν το πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων της Κύπρου.

Υπογραμμίζουν ότι “οι αρχές θα πρέπει επίσης να καταβάλουν όλες τις απαραίτητες προσπάθειες προς αποτελεσματική εφαρμογή των νέων νομικών πλαισίων για την αφερεγγυότητα και τις εκποιήσεις. Η διατήρηση υγιών δημόσιων οικονομικών είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ότι το δημόσιο χρέος θα επιστρέψει και πάλι σε αποδεκτό επίπεδο, ενώ απαιτείται παράλληλα και ο προσανατολισμός των δημόσιων δαπανών σε δραστηριότητες που ευνοούν την ανάπτυξη”.

Αναφέρουν επίσης ότι “η σταθερή προσήλωση στην υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων της διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων και της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, είναι κρίσιμης σημασίας προκειμένου να εδραιωθεί η βελτίωση των δημοσίων οικονομικών και να αποκατασταθεί η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη”.

Στη δήλωσή τους οι δανειστές αναφέρουν πως επιτεύχθηκε συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο σχετικά για τις πολιτικές που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, αντανακλώντας την πρόοδο και τις πολιτικές στο πλαίσιο του προγράμματος.

Όπως αναφέρουν, το πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) και το ΔΝΤ, έχει ως στόχο να προωθήσει την οικονομική ανάκαμψη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω της αποκατάστασης της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα, την ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών, καθώς και την υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

“Η χρηματοοικονομική κατάσταση των τραπεζών βελτιώνεται σταδιακά και υπάρχουν προκαταρκτικές ενδείξεις ότι επιταχύνεται ο αργός ρυθμός της αναδιάρθρωσης του χρέους. Οι δημοσιονομικοί στόχοι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 εκπληρώθηκαν με σημαντικά περιθώρια. Επιπλέον, οι αρχές έχουν σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις” αναφέρουν οι δανειστές.

“Η δέσμευση των κυπριακών αρχών στο πρόγραμμα αποφέρει αποτελέσματα σε αρκετούς τομείς, με την οικονομία να έχει αρχίσει να ανακάμπτει από τις αρχές του 2015 και την ανεργία να αποκλιμακώνεται από ακόμη υψηλά επίπεδα” προσθέτουν.

Στη δήλωση υπενθυμίζεται ότι η ολοκλήρωση των αξιολογήσεων υπόκειται στη διαδικασία έγκρισης τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΔΝΤ που αναμένεται να αρχίσει τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο.