Το Υπ. Ενέργειας επιβεβαίωσε την είδηση του apokalispi – Εμπορεύσιμο το κοίτασμα “Αφροδίτη”

Πριν τρεις μέρες το site μας πρώτο είχε αποκαλύψει ότι αναμενόταν η ανακήρυξη της εμπορευσιμότητας του κοιτάσματος Αφροδίτη στο οικόπεδο 12, εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σήμερα σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού αναφέρει ότι “οι εταιρείες Noble Energy International Ltd, Delek Drilling Limited Partnership και Avner Oil Exploration Limited Partnership, κατέχουσες Άδεια Έρευνας υδρογονανθράκων για το Τεμάχιο 12 της ΑΟΖ της Κύπρου, κήρυξαν εμπορεύσιμο το κοίτασμα φυσικού αερίου «Αφροδίτη” και καλωσορίζει την εξέλιξη αυτή.

Σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχουν οι Αδειούχες εταιρείες του ερευνητικού Τεμαχίου 12 της κυπριακής ΑΟΖ έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα ακολουθήσει η υποβολή Σχεδίου Ανάπτυξης και Παραγωγής του κοιτάσματος «Αφροδίτη» στην Κυπριακή Κυβέρνηση.

Το εν λόγω Σχέδιο Ανάπτυξης και Παραγωγής αναμένεται να περιλαμβάνει την πρόταση των Αδειούχων για τη μέθοδο και το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης και παραγωγής, αλλά και τον σχεδιασμό για την εμπορική διάθεση των υδρογονανθράκων οι οποίοι θα παραχθούν.

Το Σχέδιο τελεί υπό την αίρεση της τελικής έγκρισης της Κυπριακής Κυβέρνησης. Όταν και εφόσον συμφωνηθεί και τύχει έγκρισης, το Υπουργικό Συμβούλιο θα κληθεί να χορηγήσει σχετική Άδεια Εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις Αδειούχες εταιρείες.

Οι όροι οι οποίοι θα διέπουν την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στο ερευνητικό Τεμάχιο 12, θα καθοριστούν από την Κυπριακή Κυβέρνηση σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο και τυχόν σχετικές διακρατικές Συμφωνίες.

Η κήρυξη εμπορευσιμότητας κατοχυρώνει την ύπαρξη ουσιαστικών ανακτήσιμων ποσοτήτων φυσικού αερίου στο ερευνητικό Τεμάχιο 12 της κυπριακής ΑΟΖ. Αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στη μετάβαση της Κύπρου από τη φάση έρευνας υδρογονανθράκων σε αυτή της εκμετάλλευσης. Πρόκειται δε για ένα ακόμα σημαντικό βήμα ως προς την εμπορευματοποίηση ( monetization ) των γηγενών κοιτασμάτων φυσικού αερίου της χώρας, τόσο για την εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή και άλλες χρήσεις, όσο και για σκοπούς εξαγωγών μέσω απευθείας υποθαλάσσ ιων αγωγών προς γειτονικές χώρες, με τις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί άριστες διμερείς σχέσεις.