Το Υπ. Δικαιοσύνης διαψεύδει δημοσίευμα για οδηγίες σε σχέση με τα μέλη της Αστυνομίας

Oυδέποτε δόθηκαν οδηγίες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, και ειδικότερα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, προς την Αστυνομία αναφορικά είτε με τη χρήση της άδειας ασθενείας για πέραν των 42 ημερών, είτε για αποκοπή μέρους του μηνιαίου μισθού των μελών της Αστυνομίας, εάν αυτά κάνουν χρήση της άδειας αυτής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, “όπως παραπλανητικά αναφέρεται” σε δημοσίευμα της εφημερίδας Χαραυγή με τίτλο «Εγκύκλιος για αποκοπές από τους μισθούς», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο.

`Οπως σημειώνεται “οι οδηγίες που αφορούν την άδεια ασθενείας έχουν σταλεί εδώ και καιρό από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού προς όλη τη Δημόσια Υπηρεσία, όπως και στην Αστυνομία. Αντιθέτως, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως διαβίβασε αίτημα της Αστυνομίας προς το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για εξαίρεση των μελών του Σώματος από τις αποκοπές μισθών σε περιπτώσεις παράτασης της άδειας ασθενείας μέχρι να ληφθεί απόφαση από το ιατροσυμβούλιο για έγκριση παράτασης της άδειας πέραν των 42 ημερών, το οποίο δεν έγινε αποδεκτό”.

“Κατά κανόνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση και σε κανένα Τμήμα ή Υπηρεσία της Δημόσιας Υπηρεσίας, δεν δικαιολογείται άδεια ασθενείας όταν τα πιστοποιητικά που προσκομίζονται από τον υπάλληλο δεν γίνονται αποδεκτά από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και η Αστυνομία δεν αποτελεί εξαίρεση. Συνεπώς, οι οποιεσδήποτε αναφορές στο θέμα αυτό είναι άστοχες και αποπροσανατολίζουν τον αναγνώστη”, προστίθεται.

Επίσης σημειώνεται πως “προκαλεί εύλογα ερωτήματα το γεγονός ότι το δημοσίευμα εντοπίζει σκόπιμα και μεμονωμένα το θέμα στην Αστυνομία και συγκεκριμένα στοχοποιείται για άλλη μια φορά ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ενώ το θέμα αυτό αφορά όλη την ευρύτερη Δημόσια Υπηρεσία. Δυστυχώς, τέτοια παραπλανητικά δημοσιεύματα δεν είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύονται στη συγκεκριμένη εφημερίδα, γεγονός που δεν συνάδει με τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας”.