Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει υποτροφίες σε 11 παιδιά των θυμάτων της «Helios»

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή του Συνεδρία, αποφάσισε την παραχώρηση υποτροφιών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, σε εννέα ανήλικα τέκνα και σε δύο σημερινούς σπουδαστές, παιδιά των θυμάτων της τραγωδίας της 14 ης Αυγούστου 2005 που επισυνέβη με τη συντριβή του αεροσκάφους της «Helios Airways», για καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους και ως ελάχιστη πρώτη ένδειξη συμπαράστασης προς αυτά τα παιδιά.

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου βασίζεται σε σχετική εισήγηση της νεοσυσταθείσας Επιτροπής Παρακολούθησης των Ανθρωπιστικών Ζητημάτων «Μαρί», «Ήλιος» και «Άλλων Ανθρωπιστικών Θεμάτων», εισήγηση, η οποία τέθηκε ενώπιον του Συμβουλίου κατά τη σημερινή του συνεδρία.

Παράλληλα, το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την εν λόγω Επιτροπή να συνεχίσει και να ολοκληρώσει, το συντομότερο δυνατόν, την εξέταση των ανθρωπιστικών θεμάτων που αφορούν στους τραυματίες και στα μέλη των οικογενειών των ηρώων της έκρηξης στο Μαρί, καθώς, επίσης, και άλλων ανθρωπιστικών θεμάτων που αφορούν στις οικογένειες των θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος της «Ήλιος».