Το Υπουργικό ενέκρινε Ν/Σ για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων

Νομοσχέδιο που ρυθμίζει την κινητικότητα των υπαλλήλων μεταξύ της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Υπουργικού, ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε το νομοσχέδιο για την κινητικότητα ως πολύ σημαντικό, το οποίο θα προωθηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων και το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας για μεταρρύθμιση. Πρόσθεσε πως την προηγούμενη βδομάδα προωθήθηκαν άλλα πέντε νομοσχέδια από την Κυβέρνηση και αναμένεται η συζήτηση τους και υιοθέτηση τους από τη Βουλή.

Σε ερώτηση αν έχει ετοιμαστεί η μελέτη σε σχέση με το ποια Τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας έχουν ανάγκη περαιτέρω προσωπικού, έτσι ώστε να μετακινηθούν υπάλληλοι, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ετοιμασία της εν λόγω μελέτης.

Οπως ανέφερε ο Εκπρόσωπος, με βάση το νομοσχέδιο, ρυθμίζεται η δυνατότητα απόσπασης, με απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, σε τρεις κατηγορίες: πρώτον, Δημόσιου υπαλλήλου σε οργανισμού δημοσίου δικαίου, δεύτερον, υπαλλήλου οργανισμού δημοσίου δικαίου στη Δημόσια Υπηρεσία και τρίτον, υπαλλήλου οργανισμού δημοσίου δικαίου σε άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου».

Οσον αφορά τις αποσπάσεις, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι “η διάρκεια είναι μέχρι τρία χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης και ο υπάλληλος που αποσπάται εξακολουθεί να κατέχει την οργανική του θέση από την οποίαν αποσπάται και συνεχίζει να απολαμβάνει τα ωφελήματα και δικαιώματα του. Επίσης υπόκειται στις υποχρεώσεις που φέρει η οργανική του θέση στον οργανισμό από τον οποίον αποσπάται. Αυτές είναι μερικές από τις πρόνοιες του νομοσχεδίου”.

Επιπλέον, είπε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα τον καθορισμό κριτηρίων πολιτικής για την παραχώρηση νέων κυβερνητικών εγγυήσεων και ενέκρινε επίσης εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης των κυβερνητικών εγγυήσεων. Πρόκειται, όπως είπε, για μια σημαντική εξέλιξη.

Σκοπός του εγχειριδίου, συνέχισε, “είναι η καταγραφή πολιτικών και διαδικασιών έγκρισης και παραχώρησης νέων κυβερνητικών εγγυήσεων, καθώς και η καταγραφή διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων – κάτι που δεν γινόταν μέχρι σήμερα – που πιθανώς να προκύψουν από την ύπαρξη των κυβερνητικών εγγυήσεων και αυτό αφορά νέες και υφιστάμενες κυβερνητικές εγγυήσεις”.

Ο στόχος, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, “είναι η χρήση ενοποιημένων διαδικασιών από όλα τα εμπλεκόμενα κυβερνητικά ή άλλα Τμήματα τόσο κατά τη διάρκεια έγκρισης νέων αιτημάτων που υποβάλλονται όσο και κατά τη διάρκεια της μετέπειτα παρακολούθησης των εγγυήσεων αυτών, μέσω και των προκαθορισμένων διαδικασιών παρακολούθησης, για να εντοπίζονται έγκαιρα οποιοιδήποτε μελλοντικοί οικονομικοί ή και άλλοι κίνδυνοι που πιθανώς να επηρεάζουν τα οικονομικά του κράτους”.