Το Υπουργικό ενέκρινε νέο σχέδιο προστασίας της πρώτης κατοικίας

Σχέδιο Προστασίας της Πρώτης Κατοικίας ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της εξαγγελίας του Προέδρου της Δημοκρατίας για λήψη μέτρων για προστασία των οφειλετών, οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή δόσεων για στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, για τα οποία έχει υποθηκευτεί η πρώτη τους κατοικία.

Στο σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την κύρια κατοικία τους και μικρές επιχειρήσεις (με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €250 χιλιάδες και εργοδοτεί προσωπικό μέχρι 4 άτομα) οι οποίες έχουν λάβει επιχειρηματικό δάνειο με υποθήκη επίσης την κύρια τους κατοικία. Αφορά μόνο στεγαστικά δάνεια τα οποία έχουν συνομολογηθεί για την ανέγερση ή την αγορά κατοικίας του αιτητή, καθώς και επιχειρηματικά δάνεια που έχουν ληφθεί για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Η υλοποίηση του Σχεδίου έχει ανατεθεί στον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ). Το Σχέδιο προνοεί την επιδότηση από τον ΚΟΑΓ των τόκων του ενυπόθηκου δανείου του δανειολήπτη, με σκοπό την εξάλειψη του κινδύνου για εκποίηση της κατοικίας του. Το μέγιστο ποσοστό επιδότησης των τόκων του ενυπόθηκου δανείου είναι 4%, ενώ η μέγιστη διάρκεια εφαρμογής του Σχεδίου είναι τέσσερα χρόνια.

Οι βασικές προϋποθέσεις για ένταξη στο Σχέδιο προνοούν, μεταξύ άλλων, όπως:

1. Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται από την Κεντρική Τράπεζα με βάση την Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων του 2015 για την αναδιάρθρωση των δανείων καθώς και οι διαδικασίες διαμεσολάβησης που ορίζει ο Χρησματο-οικονομικός Επίτροπος και ο υποψήφιος να έχει αποταθεί στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας.

2. Η πρώτη κατοικία να είναι υποθηκευμένη σε αδειοδοτημένο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ως εξασφάλιση για τη χορήγηση στεγαστικού ή επιχειρηματικού δανείου στον ιδιοκτήτη της πρώτης κατοικίας ή και της συζύγου του.

3. Η ελάχιστη περίοδος μόνιμης διαμονής στην κατοικία να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια.

4. Ο αιτητής να είναι μόνιμος κάτοικος της Δημοκρατίας ή να διαμένει νόμιμα στη Δημοκρατία τα τελευταία δέκα χρόνια.

5. Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και λαμβάνει ποσό για κάλυψη μέρους των τόκων τους τότε το συνολικό ποσό που θα λαμβάνει από το Σχέδιο θα συνυπολογίζεται ώστε η επιδότηση να μην υπερβαίνει το μέγιστο επιτόκιο, το οποίο έχει οριστεί στο 4%.

Ως κύρια κατοικία ορίζεται η κατοικία που χρησιμοποιείται για τη διαμονή του ιδιοκτήτη της ή σε περίπτωση σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (ενοικιαγορά), του αντισυμβαλλόμενου στη σύμβαση μισθωτή της, για περίοδο πέραν των έξι μηνών κατ’ έτος. Η κατοικία θα πρέπει να έχει εκτιμημένη αγοραία αξία η οποία δεν θα υπερβαίνει κατ’ ανώτατο της €250 χιλιάδες ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και το ύψος του δανείου που παραμένει προς εξόφληση να μην υπερβαίνει κατ’ ανώτατο τις €300 χιλιάδες.   – See more at: http://www.philenews.com/el-gr/top-stories/885/260136/schedio-prostasias-tis-protis-katoikias-enekrine-to-ypourgiko#sthash.8Cf0z1Jl.dpuf