Το πόθεν έσχες του Υπουργού Υγείας στη δημοσιότητα – Δείτε τα περιουσιακά του στοιχεία

Στη δημοσιότητα έδωσε χθες η κυβέρνηση το πόθεν έσχες του Υπουργού Υγείας, Γιώργου Παμπορίδη,  μετά από απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, για διαφάνεια των περιουσιακών στοιχείων των Υπουργών.

Σύμφωνα με τη δήλωση περιουσίας, που έχει καταθέσει ο Υπουργός Υγείας στις 31 Ιουλίου του 2015, η καθαρή περιουσία του ανέρχεται στα 2.902.114 ευρώ.

Οι καταθέσεις του κ. Παμπορίδη ανέρχονται στις 11.553 ευρώ, ενώ το κόστος των ιδιόκτητων οχημάτων του (4 αυτοκίνητα, 1 μοτοσικλέτα, 1 βάρκα) ανέρχεται στα 272.435 ευρώ.

Η τρέχουσα αξία της ακίνητης περιουσίας του Υπουργού αγγίζει τα 3.125.000 ευρώ, ενώ το κόστος των χρεωστών ανέρχεται σε 2.309.258 ευρώ. Τέλος, η αξία των δανείων και παρατραβηγμάτων του ανέρχεται στις 651.182 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά τα περιουσιακά στοιχεία του Υπουργού Υγείας:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΜΠΟΡΙΔΗΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΙΣ 31/07/2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση Τρέχουσα Αξία (€) Κόστος (€)
Μετρητά και Τραπεζικές Καταθέσεις 1 11.553
Οχήματα 2 86.000 272.435
Ακίνητη Περιουσία 3 3.125.000 940.500
Χρεώστες 4 2.309.258
Επενδύσεις 5 19.550
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.553.296
MΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Δάνεια και Παρατραβήγματα 6 651.182
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 651.182
ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 2.902.114
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Τρέχουσα Αξία (€) Κόστος (€)
1 ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Μετρητά 3.000
Καταθέσεις 855
Καταθέσεις 855
Καταθέσεις 1.755
Καταθέσεις 4.160
Καταθέσεις 928
11.553
2  ΟΧΗΜΑΤΑ
Αυτοκίνητο 30.000 84.000
Αυτοκίνητο 20.000 78.900
Αυτοκίνητο 2.000 30.750
Αυτοκίνητο 25.000 60.785
Μοτοσυκλέτα 6.000 8.000
Βάρκα 3.000 10.000
86.000 272.435
3 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Οικία – Λατσιά (1/2 μερίδιο) * 900.000 521.500
Οικία – Παραλίμνι (1/2 μερίδιο) ** 225.000 250.000
Πολυκατοικία – Λευκωσία (55/100 μερίδιο) (δωρεά) 1.100.000 0
Διαμέρισμα – Αθήνα, Ελλάδα 200.000 169.000
Οικία – Νησί Πάρος, Ελλάδα (δωρεά) 700.000 0
3.125.000 940.500
4  ΧΡΕΩΣΤΕΣ
Legolen Ltd 332.155
Vorando Holdings Ltd 1.716.977
Parinis Ltd 219.295
Prudens Ltd 40.831
0 2.309.258
5  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αριθμός
Vorando Holdings Ltd – μετοχές 1.000 1.000
Parinis Ltd – μετοχές 855 855
Legolen Ltd – μετοχές 500 500
Pygmalion Brokerage Servised SA – μετοχές 8.400 8.400
Athinodorou Bros Super Beton Plc – μετοχές 8.795 8.795
0 19.550
6 ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑΤΑ
Δάνειο 234.171
Δάνειο 272.142
Παρατράβηγμα 1.337
Παρατράβηγμα 20.473
Δάνειο 104.094
Δάνειο 18.965
0 651.182
* Η αξία της κατοικίας αναφέρεται ως 1/2 με σύζυγο 1.800.000 1.043.000
** Η αξία της κατοικίας αναφέρεται ως 1/2 με σύζυγο 450.000 500.000
2.250.000 1.543.000