Το προικοσύμφωνο της Κυπρούλας

Εν έτι 2015 μηνί Ιουνίου ημέρα ογδόη εν Λεμεσόν. Εν ονόματι του Αγίου κοντά στην ενορία του Ριάλτο προστάτη της περιοχής.

Υπογράφουμε προικοσύμφωνον της πρώτης μας κόρης και της θυγατρός ‘’Κυπρούλας’’ήτις μετά την παράστασην τα τελέψουμεν και πάρη νόμιμον σύζυγον τον Χουσείνι. Και εγώ και η γυναίκα μου δίδομεν την συγκατάθεσίν μας εις το να πάρη η κόρη μας ‘’Κυπρούλα’’, νόμιμον σύζυγον και να τον έχη να τον νέμεται μέρα νύκτα.

Εν πρώτοις δίδομεν από τα φύλλα της καρδιάς μας την ευχήν να τρισευτυχήσουν και να πολυχρονίσουν.

Δεύτερον δε τέσσαρα εικονίσματα το πρώτον ευς ξύλον δυνατόν και χονδρόν δύο δάκτυλα και τα άλλας εις αχιβάδα.

Τρία υποκάμισα τα δύο μικρά και το ένα μεγάλο, δύο μικρούς πορδοκόφτες (εσώβρακα γυναικίσιμα ) παστρικά, ατρύπητα και ολόγερα.

Δύο μισοφόρια ολόγερα και μπουγαδιασμένα.

Ενάμισυ ζευγάρι κάλτσες εως ότου να γίνη ο γάμος έχη καιρόν να πλέξη και την άλλη για να γίνουν δύο ζευγάρια.

Ενα φουστάνι από τσίτι ριγωτό, άλλο ένα από σακονέτα της μακαρίτισσας.

Ενα μανδύλι του λαγιού και δύο μανδοσάλαμια.

Μια φασκιά για τα καλορίζικα.

Δύο ζεύγη παπούτσια το ένα μπαλωμένο.

Σαράντα πήχες βρακοζώνα.

Του γαμβρού μια σκούφια να την φορή βραδιά παρά βραδιά δια να μη του τρυπήση γρήγορα.

Δύο φλιτζάνια του καφέ χωματίνια.

Τρεις βελόνες της κάλτσας.

Ενα κλειδί.

Τρία ριάλια, πέντε παράδες και επτά άσπρα.

Κοντά με όλα αυτά που τους κάμαμεν τους νοικοκυραίους της Λεμεσού την μίαν κάμαραν του σπιτικού που καθούμαστε.

Ακόμη δε και αυτά 2 κότες ένα πετεινό, είκοσι αυγά, ένα κόσκινο, μία μπιρμπιτσέλια σπητίσια μακαρόνια, και αν προφθάσουμεν θα κάνουμε άλλα τόσα.

Δέκα οκάδες ελιές και πέντε οκάδες χαμάδα, 2 βάζα κάπαρι, δύο ντουζίνες χήνους, σαράντα κοπόνια κρομμύδια όλα αυτά να τα κάμουν θάλασσα να τρών και να πίνουν όλο το οκταήμερο γαμβρός και νύμφη και όλο το συμπεθεριό και οι ποιό κοντά γειτόνοι.

Εν Λεμεσόν 2015

Ο πενθερός Κρατίνος