Του έδωσαν και κατάλαβε! Η μεγαλύτερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σήμερα

Σήμερα είναι η μέρα με την πιο ψηλή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας που έχει καταγραφεί για το 2015, δήλωσε ο Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Χρίστος Χριστοδουλίδης.

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι η ζήτηση είναι της τάξης των 965MW και ακόμη ανεβαίνει ενώ η μέγιστη ζήτηση συνήθως καταγράφεται στις 14.30 με επανάληψη κατά τις 16.00.

Ανέφερε πως το σύστημα διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργεί κανονικά, υπάρχει αρκετή επάρκεια και υπό κανονικές συνθήκες δεν αναμένουμε να έχουμε οποιοδήποτε πρόβλημα.

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι πέρσι την αντίστοιχη χρονική περίοδο η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κυμαινόταν σε χαμηλότερα επίπεδα της τάξης των 910MW.

Η αυξημένη ζήτηση αφορά το παγκύπριο. Η δυνατότητα παραγωγής είναι της τάξης των 1200MW.

“Yπάρχει επάρκεια νοουμένου ότι δεν θα έχουμε καμιά απρόσμενη βλάβη που θα επηρεάσει μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας”, είπε ο κ. Χριστοδουλίδης.