Τι θα πληρώσουμε για τις Κ.Α- Αμύθητες οι αποζημιώσεις των πιλότων και των υπαλλήλων

Δέκα εκατομμύρια ευρώ αποδέσμευσε άμεσα η κοινοβουλευτική επιτροπή οικονομικών για τις αποζημιώσεις των εργαζομένων στις κυπριακές αερογραμμές, οι οποίοι εχουν τύχει πλεονασμού και τερματίστηκε η απασχόληση τους πριν από μερικούς μήνες.

Συνολικά τα εκατομμύρια των αποζημιώσεων ανέρχονται στα 68, καθώς οι πιλότοι θα λάβουν αποζημιώσεις από ξεχωριστό ταμείο προνοίας.

 16 εκ. οι αποζημιώσεις για 65 πιλότους, 15 εκ. για 561 υπαλλήλους

Συγκεκριμένα, το προσωπικό:

– 493 υπάλληλοι θα λάβουν αποζημιώσεις 8,9 εκ., που κρίνονται αναγκαία για την κάλυψη ελλειμμάτων του ταμείου προνοίας, που έχουν συσσωρευθεί .

– 268 υπάλληλοι που έχουν αποχωρήσει την περίοδο Οκτωβρίου 2012- Δεκεμβρίου 2014, θα λάβουν 2,6 εκ.

-496 υπάλληλοι θα λάβουν 332 χιλιάδες ως αποζημίωση, για την προειδοποιητική περίοδο τερματισμού της απασχόλησης, με βάση το επίπεδο των απολαβών τους πριν την εφαρμογή αποσκοπών ή μειώσεων.

-37 άτομα προσωπικό αορίστου χρόνου και ωρομίσθιου προσωπικού, θα τύχουν παραχώρησης αποζημίωσης 181,600 χιλιάδων ευρώ

– 561 υπάλληλοι των κυπριακών Αερογραμμών που έχουν τύχει πλεονασμού καλά το 2015, λόγω αναστολής των εργασιών της εταιρείας, θα τους καταβληθούν αποζημιώσεις συνολικού ύψους 15,4 εκ.ευρώ, από το ταμείο πλεονάζοντος του ταμείου κοινωνικών ασφαλίσεων

Οι πιλότοι:

65 συνολικά πιλότοι, που έτυχαν πλεονασμού κατά το 2015, θα τύχουν αποζημίωσης από ξεχωριστό ταμείο προνοίας, συνολικού ύψους 16,13 εκ. Ευρώ.

Συνολικά οι αποζημιώσεις :

Ταμείο προνοίας πιλότων: 16,13 εκ,ευρώ

Ταμείο προνοίας υπαλλήλων : 29,8 εκ.ευρώ

Αποζημιώσεις τερματισμού απασχόλησης : 3,9 εκ.ευρώ

Πρόσθετες αποζημιώσεις: 3 εκ.ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ: 52, 83 εκ.ευρώ

Αποζημιώσεις από το ταμείο πλεονάζοντος προσωπικού : 15,4 εκ.ευρώ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 68,23 εκ.ευρώ

Το κράτος θα συμπληρώσει την αποζημίωση που θα καταβληθεί από την εταιρεία με το ποσό των 14,9 εκ.ευρώ. Οι αναγκαίες πιστώσεις θα καλυφθούν από την υποομάδα δαπανών των δέκα εκατομμυρίων που αποδέσμευσε η Βουλή, καθώς τα υπόλοιπα θα καλυφθούν από αποδεκτές εξοικονομήσεις του ιδίου κεφαλαίου δαπανών.