Τι απαντάει η Τράπεζα ΙBG για τις καταγγελίες Νικόλα Παπαδόπουλου για κακοδιαχείριση

Ανακοίνωση με αφορμή τις δηλώσεις του Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής Νικόλα Παπαδόπουλου για κακοδιαχείριση εξέδωσε σήμερα η Επενδυτική Τράπεζα IBG.

Οπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, “αναφερόμαστε στη σημερινή ανακοίνωση για την IBG από τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος και στις πληροφορίες που προσπαθούν να θίξουν την αξιοπιστία της Επενδυτικής Τράπεζας (IBG) προκειμένου να διαστρεβλώσουν και να διαρρεύσουν έναν συνδυασμό από αναληθείς κατηγορίες και εμπιστευτικές πληροφορίες, προφανώς για ιδιοτελείς λόγους”.

“Επιπλέον διαφαίνεται προσπάθεια απομείωσης της αξιοπιστίας και άρα της αξίας της εταιρίας, ενδεχομένως για σκοπούς γρήγορης και φθηνής πώλησης της ή ανάληψης της διαχείρισης της. Είναι δεδομένο πως το έργο πώλησης των λοιπών περιουσιακών στοιχείων του ομίλου της Λαϊκής Τράπεζας που ανέλαβε η IBG, όχι μόνο αυξάνει το κύρος και τα έσοδα της Επενδυτικής Τράπεζας, άρα και των κουρεμένων καταθετών, αλλά και δημιουργεί τη πιθανότητα περαιτέρω αύξησης της αξίας της μαζί με τη επερχόμενη βελτίωση του οικονομικού κλίματος στη Ελλάδα, γεγονότα που προφανώς ενοχλούν τα σχέδια για υποτιμημένη IBG του όποιου επίδοξου αγοραστή. Τέλος η προνομιακή πληροφόρηση που θα έχει η Επενδυτική Τράπεζα κατά τη διάρκεια της πώλησης των περιουσιακών στοιχειών προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες σε όποιον θέλει να τις εκμεταλλευτεί για ίδιο όφελος”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ως προς τα συγκεκριμένα σημεία που αναφέρθηκαν από τον κ. Παπαδόπουλο αναφέρεται ότι “οι μηνιαίες απολαβές των 3 μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκαν από τον Ειδικό Διαχειριστή κατά 100 ευρώ σε 600 ευρώ μικτά μηνιαίως από τον περασμένο Αύγουστο λαμβάνοντας υπόψιν τις συμμετοχές τους σε άλλες 3 επιτροπές του ΔΣ, ενώ ο μισθός του ιδίου ως Προέδρου παρέμεινε στα ίδια με τα εξαρχής του διορισμού του επίπεδα (Οκτωβρίου 2013)”.

“Οι μηνιαίες απολαβές του CEO δεν ξεπερνούν αυτές των 4 θυγατρικών τραπεζών με το μηνιαίο μισθό του να ανέρχεται σε 8.750 ευρώ μικτά. Όσον αφορά το μοναδικό αυτοκίνητο LEXUS που αγοράστηκε κατόπιν έγκρισης της Ειδικής Διαχειρίστριας το 2013 και αποτελούσε περιουσία άλλης  θυγατρικής της Λαϊκής κατά 100% εταιρείας, έναντι 25.000 ευρώ, είναι μεταχειρισμένο ηλικίας 6 ετών. Τέλος το τίμημα του εισπράχθηκε άμεσα σε όφελος των πιστωτών της Λαϊκής και σε αντικατάσταση μισθωμένου εταιρικού αυτοκινήτου που είχε ετήσιο μίσθωμα της τάξης των 10.000 ευρώ για 5 χρόνια που εισέπραττε τρίτη εταιρεία. Προς την αποφυγή δημιουργίας λανθασμένων εντυπώσεων η Διοίκηση της Τράπεζας έχει θέσει υπόψη της ΚΤΚ όλα τα απαραίτητα στοιχεία” προστίθεται.

Συμπερασματικά, αναφέρεται ότι “η καλύτερη απόδειξη της χρηστής και επαγγελματικής διοίκησης της IBG, είναι αφενός ο διακαής πόθος κάποιων να πωληθεί άμεσα η εταιρεία προφανώς προτού οι ενέργειες της Διοίκησης και της Ειδικής Διαχείρισης και η προσπάθεια του προσωπικού μεταφραστούν σε αποτελέσματα και σε αύξηση του goodwill της εταιρείας και αφετέρου η σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος για την αγορά της Επενδυτικής Τράπεζας, καθώς και του προσδοκώμενου τιμήματος της, εν μέσω των ιδιαίτερα αντίξοων συνθηκών και αβεβαιότητας της Ελληνικής Οικονομίας”.