Την έκδοση 10-ετούς ευρωομολόγου ανακοίνωσε το ΥΠΟΙΚ

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την πρόθεση του για έκδοση νέου 10-ετούς ευρωομολόγου (ΕΜΤΝ) της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 27 Οκτωβρίου 2015.

Η Δημοκρατία ανακοίνωσε επίσης πρόσκληση προς τους κατόχους υφιστάμενων ευρωομολόγων για ανταλλαγή τους με ομόλογα της νέας έκδοσης της Δημοκρατίας.

Τα ομόλογα που δύναται να χρησιμοποιηθούν στην ανταλλαγή είναι τα πιο κάτω:

Υφιστάμενα Ομόλογα
ISIN
4.75 per cent. Notes due 2019 XS1081101807
4.625 per cent. Notes due 2020 XS0483954144
6.500 per cent. Notes due May 2020 XS1064662890

Για τους πλήρεις όρους των πιο πάνω εκδόσεων το Υπουργείο παραπέμπει στην σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου   (http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/12554368.html ).