Τελικά οι φιάλες εμφιαλομένου νερού δεν ήταν 10 λίτρα – Πρόστιμο σε δύο εταιρείες εμφιαλωμένου νερού στην Κύπρο

Δύο εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά εμφιαλομένες φιάλες νερού 10 λίτρων η Highlander Spring Aqua Distributors Ltd και η A.S.A Farmakas Table Water Ltd τους επιβλήθηκε πρόστιμο 2000 ευρώ και 4000 ευρώ ανίστοιχα από το Υπουργείο Εμπορίου.

Οι εν λόγω εταιρείες φαίνεται να διέθεταν στην αγορά λιπαβαρείς φιάλες εμφιαλομένου νερού.

Πιο συγκεκριμένα μετά από παράπονο καταναλωτή στο οποίο αναφερόταν ότι στην Κυπριακή αγορά πωλούνται λιποβαρείς συσκευασίες εμφιαλωμένου νερού, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, προχώρησε σε διεξαγωγή έρευνας για τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Πιο συγκεκριμένα, στις 23 και 30 Ιουνίου 2014, μέλος της Υπηρεσίας προχώρησε σε δειγματοληψία συσκευασιών εμφιαλωμένου νερού, με ονομαστική ποσότητα 10 λίτρα, και ημερομηνία παραγωγής 10 Ιουνίου 2015.

Τα δείγματα παραδόθηκαν στο εργαστήριο Μετρολογίας, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, όπου υποβλήθηκαν σε καταστρεπτικές δοκιμές, στις 04 και 09 Ιουλίου 2014 προκειμένου να προσδιοριστεί το καθαρό τους περιεχόμενο σε νερό. Από τα αποτελέσματα των δοκιμών διαπιστώθηκε ότι η διακύμανση του καθαρού περιεχομένου σε ml, για τα δείγματα της εταιρείας, ήταν ελάχιστο 9674,9 και μέγιστο 9758,3. Από αυτό προκύπτει αρνητικό σφάλμα ελάχιστο -241,7ml και μέγιστο -325,1ml.

Στον πιο κάτω πίνακα, παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα για τα δείγματα της εταιρείας και τα οποία παρουσίαζαν αρνητικό σφάλμα πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, το οποίο σύμφωνα με τον κλάδο Μέτρων και Σταθμών, για τις συσκευασίες των 10L είναι 150ml.

pinakas-nera

Με βάση τα πιο πάνω δημιουργήθηκαν εύλογες υποψίες για κατ΄ αρχήν παράβαση του άρθρου 5 των περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς του Καταναλωτές.

Η εταιρεία A.S.A Farmakas Table Water Ltd ενημέρωσε την  Υπηρεσία Ανταγωνισμού με ηλεκτρονικό μήνυμα, ότι η συνολική παραγωγή στην οποία παρουσιάστηκε το πρόβλημα ήταν 220 μπουκάλες.  Η Highlander Spring Aqua Distributors Ltd απάντησε με επιστολή της ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε σκοπιμότητα εκ μέρους της εταιρείας και ότι το πρόβλημα πιθανό να προέκυψε από λάθος στην παραγωγή, κατά την αυτόματη εμφιάλωση, με αποτέλεσμα μια πάρα πολύ μικρή ποσότητα συσκευασιών με ελλιπές περιεχόμενο να έχει διοχετευτεί στην αγορά.