Τελευταία ημερομηνία η 31η Ιουλίου για ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων για φορολογία

Η 31η Ιουλίου είναι η τελευταία ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού όσο και της Δήλωσης Εργοδότη για το φορολογικό έτος 2014. Παράλληλα, μέχρι την ίδια ημερομηνία οι εταιρείες, οι αυτοεργοδοτούμενοι και οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο έχει έσοδα που δεν υπάγονται στη παρακράτηση φόρου από τον εργοδότη, υποχρεούνται να υποβάλλουν Προσωρινή Φορολογία προβαίνοντας σε εκτίμηση του φορολογητέου εισοδήματος τους για το έτος 2015.

«Σε σχέση με τη Δήλωση Μισθωτού, τυχόν φόρος που προκύπτει από την υποχρέωση σε αυτοφορολογία, μπορεί να πληρωθεί τόσο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.jccsmart.com.cy όσο και στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων, μέχρι τις 31/7/2015», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας.

Υπενθυμίζεται παράλληλα ότι «οι πληρωμές μετά τις 31/7/2015, φέρουν τόκους και επιβαρύνσεις και μπορούν να γίνουν μόνο στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων».

Το κοινό μπορεί να αποτείνεται για περισσότερες πληροφορίες στην υπηρεσία Taxisnet στα τηλέφωνα 22807334 / 22807330 / 22807335.

Σχετικά με τον προσωρινό φόρο που αφορά εταιρείες, αυτοεργοδοτούμενους και οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο έχει έσοδα που δεν υπάγονται στη παρακράτηση φόρου από τον εργοδότη αναφέρεται ότι αυτός θα πρέπει να καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις: Η πρώτη στις 31 Ιουλίου 2015 και η δεύτερη στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Η 1η δόση, προστίθεται, μπορεί να πληρωθεί τόσο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.jccsmart.com.cy όσο και στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2015.

«Για να γίνει αποδεκτή η ηλεκτρονική σας πληρωμή θα πρέπει το σύνολο του πληρωτέου φόρου να είναι ακέραιος αριθμός», σημειώνεται.

Πληρωμές μετά τις 31 Ιουλίου 2015, συμπληρώνεται, «θεωρούνται εκπρόθεσμες, φέρουν επιβαρύνσεις και τόκους και γίνονται μόνο στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων».

Για περισσότερες πληροφορίες το κοινό μπορεί να επικοινωνήσει με τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης στα ακόλουθα τηλέφωνα:

Λευκωσία: 22407725
Λεμεσός: 25803827
Λάρνακα: 24803502
Πάφος: 26804425
Αμμόχωστος: 23812146