Τα πιο ψηλά της Ευρώπης – Δεν λένε να κατέβουν δανειστικά και καταθετικά επιτόκια

Τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη παρέμειναν τον Ιούνιο του 2015 τα καταθετικά και δανειστικά επιτόκια στην Κύπρο, με εξαίρεση το επιτόκιο που αφορά τα καταναλωτικά δάνεια, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν ταυτόχρονα την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ) της Κύπρου και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Επιτόκια Καταθέσεων
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά αυξήθηκε στην Κύπρο οριακά στο 1,66%, σε σύγκριση με 1,65% τον προηγούμενο μήνα και αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο επιτόκιο μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Το υψηλότερο αντίστοιχο επιτόκιο είναι αυτό της Ελλάδας το οποίο βρίσκεται στο 1,80%. Το μέσο επιτόκιο της Ευρωζώνης είναι 1,12%.

Επιπλέον, το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες κατέγραψε μείωση, υποχωρώντας στο 1,33%, σε σύγκριση με 1,63% τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, παραμένει το δεύτερο υψηλότερο εντός της Ευρωζώνης, με το υψηλότερο να είναι το αντίστοιχο της Ελλάδας με 1,92%.

Το μέσο επιτόκιο της Ευρωζώνης είναι μόλις στο 0,29%.

Επιτόκια Δανείων
Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία, το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια ανέβηκε τον Ιούνιο στο 4,57%, σε σύγκριση με 4,37% τον προηγούμενο μήνα. Παρά την αύξηση του, το επιτόκιο για καταναλωτικά δάνεια είναι το 5ο χαμηλότερο μεταξύ των κρατών της Ευρωζώνης. Το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο της Ευρωζώνης ανέρχεται στο 4,88%.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας μειώθηκε στην Κύπρο στο 3,36% σε σύγκριση με 3,44% τον προηγούμενο μήνα, αλλά αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρωζώνη. Το αντίστοιχο υψηλότερο επιτόκιο είναι αυτό της Ιρλανδίας με 3,38%, ενώ το μέσο επιτόκιο της Ευρωζώνης είναι στο 2,02%.

Επίσης, το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. κατέγραψε στην Κύπρο μείωση τον Ιούνιο στο 4,54%, σε σύγκριση με 5,09%, τον προηγούμενο μήνα. Παρά τη μείωση, αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο επιτόκιο εντός της Ευρωζώνης, πίσω από το επιτόκιο της Μάλτας που ανέρχεται στο 4,68%. Το μέσο επιτόκιο της Ευρωζώνης είναι στο 2,77%.

Αντίθετα, το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. αυξήθηκε στο 4,57% σε σύγκριση με 4,31% τον προηγούμενο μήνα και αποτελεί το υψηλότερο στην Ευρωζώνη. Το δεύτερο υψηλότερο είναι το αντίστοιχο επιτόκιο της Ελλάδας που ανέρχεται στο 4,52%. Το μέσο επιτόκιο της Ευρωζώνης είναι στο μόλις 1,66%.