Τέλος στις “απαγωγές” παιδιών – Ποινικοποιήθηκε η παρακράτηση ανηλίκου από νόμιμο κηδεμόνα του στο εξωτερικό

Η Βουλή ψήφισε την Πέμπτη τροποποίηση του ποινικού κώδικα και καθίσταται ποινικό αδίκημα η κατακράτηση ανηλίκου στο εξωτερικό από τον ένα νόμιμο κηδεμόνα του, μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου για την οποία εξασφαλίστηκε η συγκατάθεση του άλλου νόμιμου κηδεμόνα του για τη μεταφορά του ανηλίκου στο εξωτερικό. Τέλος στην αγωνία δεκάδων γονέων που οι άλλοτε σύζυγοι,  άρπαξαν τα παιδιά και εξαφανίστηκαν.

Η τροποποίηση του ποινικού κώδικα ήταν νομοθέτημα που κατέθεσε στη Βουλή η Κυβέρνηση και όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Σωτήρης Σαμψών, μετά από την ομόφωνη υπερψήφιση της τροποποίησης, πρόκειται για εξαιρετικά σημαντικό νόμο που θα δώσει τη δυνατότητα στις κυπριακές Αρχές να ζητούν την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος, ή διεθνούς εντάλματος για τρίτες χώρες με τις οποίες υπέγραψε συμφωνία η Κυπριακή Δημοκρατία στην περίπτωση παράνομης παρακράτησης ανηλίκου.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών προς την Ολομέλεια της Βουλής, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής, τα τελευταία χρόνια διαπιστώθηκε αύξηση των περιπτώσεων οι οποίες αφορούν τη νόμιμη μετακίνηση ανηλίκων στο εξωτερικό από τον ένα νόμιμο κηδεμόνα τους με τη συγκατάθεση και συναίνεση του άλλου νόμιμου κηδεμόνα, η οποία δίδεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σκοπό, αλλά στη συνέχεια, με τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος, ο ανήλικος δεν επιστρέφει στη Δημοκρατία, αλλά κρατείται μόνιμα στο εξωτερικό από τον κηδεμόνα που τον μετέφερε εκεί.

Προστίθεται ότι με βάση με τα ίδια στοιχεία, η κατακράτηση ανηλίκου σε χώρα άλλη από αυτήν της συνήθους διαμονής του ορίζεται ως παράνομη στα πλαίσια της Σύμβασης της Χάγης για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών, η οποία έχει κυρωθεί από τη Δημοκρατία και αφορά τις πλείστες των περιπτώσεων γονικών απαγωγών.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ενημέρωσε την Επιτροπή ότι η κατακράτηση ανηλίκου στο εξωτερικό αποτελεί την πιο συνήθη μορφή απαγωγής ανηλίκου από τον ένα νόμιμο κηδεμόνα του και για το λόγο αυτό υπάρχει ουσιαστική ανάγκη για νομοθετική ρύθμιση του θέματος αυτού.

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας ενημέρωσε την Επιτροπή σε σχέση με το αδίκημα της απαγωγής ανηλίκων από το νόμιμο κηδεμόνα τους, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 245Α του Ποινικού Κώδικα, ότι πολύ μικρό ποσοστό τέτοιων περιπτώσεων ολοκληρώνεται στο ποινικό δικαστήριο, αφού οι πλείστες διευθετούνται στα πλαίσια διακρατικής συμφωνίας ή της Σύμβασης της Χάγης.