Σύνδεσμος Φιλολόγων: Αοριστία στη διατύπωση και εξαιρετικά ανοικτό το θέμα της Έκθεσης

Το εξεταστικό δοκίμιο χαρακτηριζόταν από υψηλό βαθμό δυσκολίας και δεν απευθυνόταν σε όλο το φάσμα του μαθητικού πληθυσμού. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε ο  Σύνδεσμος Ελλήνων Κυπρίων Φιλολόγων, ο οποίος επισήμανε, ακόμη, πως οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Θεματοθετών θα πρέπει να έχουν πείρα στη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών της Γ΄ Λυκείου, τουλάχιστον πέντε χρόνων και να έχουν διορθώσει γραπτά των Παγκυπρίων Εξετάσεων, τουλάχιστον για δύο χρόνια.

Αναλυτικότερα, σε ανακοίνωση του, το Κεντρικό Συμβούλιο του Συνδέσμου αναφέρει ότι σε χθεσινή έκτακτη συνεδρία του με μοναδικό θέμα το Εξεταστικό Δοκίμιο των Νέων Ελληνικών των Παγκυπρίων Εξετάσεων κατέληξε, μετά από ενδελεχή συζήτηση, ότι είναι πλέον επιβεβλημένο να εφαρμοστούν οι εισηγήσεις του Συνδέσμου, που κατά καιρούς έχουν τονιστεί σε ανακοινώσεις του στον Τύπο και που έχουν κατατεθεί, γραπτώς, στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και αφορούν στη σύσταση της Επιτροπής Θεματοθετών. Αυτό, συνεχίζει ο Σύνδεσμος, επιβάλλει την τήρηση αυστηρών και συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής των θεματοθετών.

Αναφέρει, επίσης, ότι η σύνθεση της Επιτροπής θα πρέπει να δημοσιοποιείται για σκοπούς διαφάνειας.

Προβλήματα ακόμη και στην διατύπωση ερωτημάτων

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι το συγκεκριμένο εξεταστικό δοκίμιο χαρακτηριζόταν από υψηλό βαθμό δυσκολίας και δεν απευθυνόταν σε όλο το φάσμα του μαθητικού πληθυσμού και προσθέτει ότι παρατηρήθηκαν προβλήματα στη διατύπωση κάποιων ερωτημάτων, ενώ εμπεριείχε ασάφειες και παραλείψεις στο περιεχόμενο.

Δυσνόητο, γενικό και αόριστο

«Όσον αφορά στην παραγωγή επικοινωνιακού λόγου, το θέμα της Έκθεσης ήταν εξαιρετικά ανοικτό και χαρακτηριζόταν από αοριστία στη διατύπωση με σοβαρό το ενδεχόμενο δημιουργίας προβλημάτων στη διόρθωση, αφού καθίσταται εξαιρετικά δύσκολος ο καταρτισμός σαφών κριτηρίων αξιολόγησης. Παράλληλα, δημιούργησε δυσκολία στην κατανόηση, με αποτέλεσμα αυτό να επιφέρει επιπρόσθετο άγχος και σύγχυση στους εξεταζόμενους, χάνοντας έτσι πολύτιμο χρόνο για την ολοκλήρωση του δοκιμίου. Θα ήταν καλύτερο, να συγκεκριμενοποιούνταν τα ζητούμενα, στα οποία οι υποψήφιοι καλούνταν να εκφράσουν τις απόψεις τους, σε σχέση με τους θεματικούς κύκλους που τα παιδιά έχουν διδαχθεί», συμπληρώνει.

Ο Σύνδεσμος θεωρεί ότι, έτσι θα αποφευγόταν η αοριστία και θα συγκεκριμενοποιούσε το πεδίο ανάπτυξης των απόψεων των υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη το περιορισμένο χρονικό και λεκτικό πλαίσιο, στο οποίο το ίδιο το δοκίμιο τους υποχρεώνει.

Όπως αναφέρει, στο Α΄ μέρος, απουσιάζει ερώτημα που αφορά στους τρόπους και τα μέσα πειθούς, περιλαμβανομένων και των συλλογισμών, που αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της διδασκόμενης ύλης της Γ΄ Λυκείου, ακυρώνοντας έτσι στην πράξη τόσο το Αναλυτικό Πρόγραμμα όσο και την επίμοχθη και ολόχρονη προσπάθεια των εκπαιδευτικών.

«Στα ερωτήματα του Α΄ μέρους δεν υφίσταται διαβάθμιση, έτσι ώστε να γίνεται ορθή διάκριση των εξεταζομένων. Για  παράδειγμα, στο ερώτημα Α2.β.  έχουν δοθεί ελάχιστες μονάδες, τρεις (3) μόνο, παρότι απαιτούσε συγκεκριμένες δεξιότητες, ενώ δόθηκαν εννέα (9) ολόκληρες μονάδες σε ερωτήματα που αποσκοπούσαν μόνο στον έλεγχο απλών γνώσεων. Όσον αφορά στην περίληψη, η διατύπωση είναι λανθασμένη και δεν συνάδει με τα όσα ο Οδηγός Σπουδών προνοεί. Στο ερώτημα Α3.β. η δομή της παραγράφου είναι συγκεχυμένη, καθότι τα δομικά στοιχεία δεν είναι σαφή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον εξεταζόμενο», προσθέτει.

Πρόβλημα και στην κατανομή μονάδων

Όσον αφορά στη λογοτεχνία, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι η κατανομή των μονάδων δεν ανταποκρίνεται στο βαθμό δυσκολίας κάποιων ερωτημάτων.

«Συγκεκριμένα, στο Δ2 ερώτημα δίνονται οκτώ (8) μονάδες και απαιτείται εκτενής απάντηση, καθότι  τα χρονικά πλαίσια του ποιήματος είναι απροσδιόριστα. Ο εξεταζόμενος είχε την ευχέρεια να κινηθεί σε ένα ευρύ χρονικό πλαίσιο με όλους τους κινδύνους που αυτό εγκυμονεί (κριτήρια αξιολόγησης, μη σωστός καταμερισμός χρόνου κ.ά.). Στο ερώτημα Δ3 ο μαθητής δεν μπορεί να στηριχτεί στο συγκεκριμένο απόσπασμα για να δώσει απάντηση σε ένα γενικότερο ζήτημα που αφορά στη στάση ζωής των ηρώων. Επιπρόσθετα, ο όρος ποιητικό υποκείμενο δεν αναφέρεται στο λογοτεχνικό λεξικό και αυτό ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους μαθητές», συμπληρώνει.

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι «μέσα από την καλόπιστη κριτική του και έχοντας πλήρη συναίσθηση του δύσκολου έργου που επιτελεί η Επιτροπή Θεματοθετών, στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των προβλημάτων που παρατηρούνται στα εξεταστικά δοκίμια των φιλολογικών μαθημάτων».

Αναφέρει, τέλος, ότι θα αναμένει και τον καταρτισμό των οδηγιών διόρθωσης, όπου αναμένεται να αντιμετωπιστούν όλα τα παραπάνω, στα οποία γίνεται αναφορά και θα επανέλθει εκ νέου.