Στο Ανώτατο σήμερα τα… τηλεπικοινωνιακά δεδομένα της Μ. Σολομωνίδου

Για σήμερα στις 08:30 είναι ορισμένη η υπόθεση για τα διατάγματα τηλεπικοινωνιακών δεδομένων για αγορεύσεις ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Η σημερινή διαδικασία αφορά αγορεύσεις σε σχέση με την αίτηση για την έκδοση των αιτούμενων απαγορευτικών διαταγμάτων την οποία ενίσταται η Κυπριακή Δημοκρατία.

Για την πλευρά του αιτητή εμφανίζεται ο δικηγόρος Μιχάλης Πικής. Η αίτηση είναι ορισμένη ενώπιον του Δικαστή κ. Λάτσιου.

Η υπόθεση αφορά τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα της Μ. Σολομωνίδου.

Η υπόθεση που εξετάζεται ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου αναβλήθηκε μετά από αίτημα του δικηγόρου Μιχάλη Πική για τις 30 .9.2015 που έγινε αποδεκτό από το Δικαστήριο.

Ο συνήγορος υπεράσπισης των Μ. Σολομωνίδου, Κ.Σύφαντου και Η. Σολομωνίδη δικηγόρος Μιχάλης Πικής στην τελευταία δικάσιμο ζήτησε αναβολή με το αιτιολογικό ότι στο Ανώτατο Δικαστήριο έχει υποβληθεί αίτηση φύσεως (CERTIORARI) προς ακύρωση των διαταγμάτων εξασφάλισης τηλεπικοινωνιακών δεδομένων που αφορούσαν την παρούσα υπόθεση.

Όπως ανέφερε ο κ. Πικής το ανώτατο δικαστήριο έδωσε άδεια για καταχώρηση αιτήσεως φύσεως (CERTIORARI) αφότου έκρινε ότι υπάρχει εκ πρώτης όψεως συζητήσιμη υπόθεση.

Η αίτηση στηρίζεται, είχε αναφέρει ο κ. Πικής ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, σε απόφαση ουσιαστικά του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της πλήρους ολομέλειας ημερομηνίας 8 Απριλίου 2014 στην οποία αποφασίστηκε ότι η οδηγία 24/2006 είναι άκυρη λόγω παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας υπό το πρίσμα των άρθρων 7 και 8 του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ ο οποίος από την 1η Δεκεμβρίου του 2009 με τη συνθήκη της Λισαβόνας κατέστη μέρος του πρωτογενούς Ευρωπαϊκού δικαίου.

Ο κ. Πικής ανέφερε επίσης πως ο κυπριακός νόμος 183(Ι) 2007 για την εξασφάλιση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων θεσπίστηκε για σκοπούς εναρμόνισης με την οδηγία 24/2006 την οποία – όπως είπε- η πλήρης ολομέλεια του δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε άκυρη .

Ο δικαστής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου Γιώργος Βλάμης στην τελευταία δικάσιμο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου όρισε εκ νέου την υπόθεση για ακρόαση στις 30.9.2015 αφού έκρινε πως το αποτέλεσμα της διαδικασίας που εκκρεμεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα οδηγήσει σε σημαντική εξέλιξη , αν όχι καταλυτικής φύσεως για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.

Ο κ. Βλάμης είχε αναφέρει μάλιστα πως η έγκριση του αιτήματος του συνηγόρου υπεράσπισης Μ. Πική θα εξυπηρετήσει τους σκοπούς της δικαιοσύνης.