Στοιχεία-σοκ για τις υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας στην Κύπρο

Το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας, τα τελευταία δύο έτη έχει διαχειριστεί αυξημένα περιστατικά παιδικής πορνογραφίας ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου, προσθέτοντας ότι το 2014 διαχειρίστηκε 106 υποθέσεις από 23 το 2013, ενώ για το πρώτο τετράμηνο του 2015 έχει ήδη διαχειριστεί 79 περιπτώσεις.

Σε ημερίδα για ενημέρωση των δικαστικών, εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών, των δικηγόρων και άλλων ενδιαφερομένων φορέων για επιμόρφωση αναφορικά με το κυβερνοέγκλημα, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Cyprus Cybercrime Centre of Excellence for Training, Research and Education με διοργανωτές, το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων και το Ανώτατο Δικαστήριο, ο κ. Νικολάου είπε ότι  η εξάρτηση πλέον της καθημερινότητάς μας από τον κυβερνοχώρο δεν περιορίζεται στις διευκολύνσεις και στις ευκαιρίες ανάπτυξης που μας παρέχει το διαδίκτυο, αλλά περιέχει κινδύνους τους οποίους οφείλουμε να γνωρίζουμε για να προστατευόμαστε.

Ανέφερε πως θα πρέπει να υπάρχει η μέγιστη δυνατή ασφάλεια στη χρήση του διαδικτύου, ώστε αυτό να συνεχίσει να αναπτύσσεται με όλα τα θετικά που μας παρέχονται, στη νέα εποχή που ζούμε.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στα θεμελιώδη δικαιώματα, στον άνθρωπο, στη δημοκρατία και στο κράτος δικαίου. Ο κ. Νικολάου είπε ότι στα πλαίσια της προσπάθειας αντιμετώπισης των απειλών που παρουσιάζονται στον κυβερνοχώρο, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υιοθετήσει την Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας – Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών και Προστασία Κρίσιμων Υποδομών της Πληροφορίας, η οποία αναγνωρίζει ως τομείς προτεραιότητας την οργάνωση των αρμόδιων φορέων του κράτους, με σκοπό την αποτελεσματική συνεργασία, τη δημιουργία ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου, τη διαμόρφωση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και διαδικασιών για την αύξηση της ασφάλειας, την ανάπτυξη απαραίτητων ικανοτήτων και κατάρτιση των εμπλεκομένων και του κοινού, την αποδοτική συνεργασία του κράτους, με συναρμόδιους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και τη δημιουργία μηχανισμών για άμεση ανταπόκριση σε συμβάντα.

Κατά τον Υπουργό Δικαιοσύνης το σημαντικό μέρος της  Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας, καθώς επίσης και της Ευρωπαϊκής  Στρατηγικής, είναι η μείωση και η πρόληψη του ηλεκτρονικού εγκλήματος, αφού το ηλεκτρονικό έγκλημα ή αλλιώς το έγκλημα στο διαδίκτυο, όχι μόνο αυξάνεται αλλά ταυτόχρονα λαμβάνει συνεχώς και διαφορετικές μορφές, από τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και την παιδική πορνογραφία, μέχρι τους εκβιασμούς, τις οικονομικές απάτες και την απόσπαση ή κλοπή δεδομένων, και άλλα.

Ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σε συνεργασία με την Αστυνομία, έχουμε αναγνωρίσει τους τομείς προτεραιότητας για πρόληψη και μείωση του κυβερνοεγκλήματος, επιλέγοντας και υποστηρίζοντας συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν την αναφορά εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο από πολίτες και τη συλλογή πληροφοριών για το κυβερνοέγκλημα από τις διωκτικές αρχές, θα αναπτύξουν περαιτέρω τα διαθέσιμα τεχνικά εργαλεία και λογισμικά προγράμματα για αποτελεσματική διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων.

Πρόσθεσε ότι επιπλέον υποστηρίζει δράσεις προς πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού, μέσω οργανωμένων σεμιναρίων και διαλέξεων στα σχολεία και σε επιχειρήσεις που διαχειρίζονται πολλά και σημαντικά δεδομένα, όπως είναι οι τραπεζικοί οργανισμοί και την υιοθέτηση των απαραίτητων νομικών εργαλείων.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε πως πέραν της Σύμβασης της Βουδαπέστης, η οποία είναι το κυριότερο νομοθέτημα για δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος, τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο, έχουμε ολοκληρώσει και αποστείλει στη Βουλή για έγκριση νομοσχέδιο που ποινικοποιεί τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών, μεταφέροντας την Οδηγία 2013/40 της ΕΕ. Περαιτέρω ανέφερε ότι αποτελούν προτεραιότητες η εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και την αποτελεσματική διεθνή συνεργασία, μέσω της συμμετοχής της Αστυνομίας σε εξειδικευμένα κανάλια ανταλλαγής επιχειρησιακών πληροφοριών της Europol και της Interpol, και την παρακολούθηση σχετικών εκπαιδεύσεων και εργαστηρίων στον τομέα αυτό, όπου παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

Καταλήγοντας ο κ. Νικολάου είπε ότι ο στόχος μας θα πρέπει να είναι η διαφύλαξη του διαδικτύου και των ευκαιριών που μας προσφέρει, ως μέσο ανάπτυξης της επικοινωνίας και της διάδοσης των πληροφοριών και η παρεμπόδιση της μετατροπής του σε ένα ανεξέλεγκτο πεδίο δράσης επίδοξων εγκληματιών.