Στοιχεία σοκ – Ένα στα τέσσερα παιδιά στην Κύπρο πέφτει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης ή παρενόχλησης

Στην πρόληψη και καταστολή της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών, στη στήριξη των θυμάτων, αλλά και στη θεραπεία του θύτη θα επικεντρώνονται οι στόχοι και οι δράσεις που θα περιλαμβάνει η Εθνική Στρατηγική για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τη σεξουαλική κακοποίηση και την παιδική πορνογραφία.

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, στην Κύπρο σχεδόν ένα στα τέσσερα παιδιά πέφτει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης / παρενόχλησης, ενώ στην Ευρώπη η αναλογία είναι ένα στα πέντε.

Η Υπουργική Επιτροπή, που συστάθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την προστασία των παιδιών από σεξουαλική εκμετάλλευση συνεδρίασε σήμερα, παρουσία και της Ειδικής Συμβούλου προς την Επιτροπή Αναστασίας Παπαδοπούλου. Η Επιτροπή αποτελείται από τους Υπουργούς Εργασίας, Δικαιοσύνης, Παιδείας και Υγείας.

«Προχωρούμε με τον καταρτισμό ενός σχεδίου, δράσης το οποίο θα επιδιώξει την αντιμετώπιση του φαινομένου μέσα από συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους και συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες κατά προτεραιότητα θα επιδιώξουμε να υλοποιηθούν σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια», δήλωσε ύστερα από την ολοκλήρωση της συνεδρίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ιωνάς Νικολάου.

«Προσπάθειά μας είναι να αντιμετωπίσουμε τόσο τα ζητήματα τα που αφορούν την πρόληψη όσο και τα ζητήματα της καταστολής, καθώς επίσης και της θεραπείας του θύτη και της στήριξης των θυμάτων» είπε ο Υπουργός.

Εξήγησε ότι «μέσα από αυτή τη στρατηγική θέλουμε να δώσουμε σε όλες τις υπηρεσίες συγκεκριμένη κατεύθυνση που θα στοχεύει στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ όλων των υπηρεσιών για να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα».

Για το σκοπό αυτό έχει ζητηθεί, όπως ανέφερε, από όλες τις υπηρεσίες να καταγράψουν τα προβλήματα και ζητήματα που επιθυμούν να εγείρουν, ούτως ώστε αυτά να ληφθούν υπόψη κατά την προετοιμασία της στρατηγικής.

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου είπε πως «σήμερα υλοποιείται η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Υπουργικής Επιτροπής με τη βοήθεια της κας Αναστασίας Παπαδοπούλου», την οποία και ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει αφιλοκερδώς για τη σύνταξη της Εθνικής Στρατηγικής.

Η Εθνική Στρατηγική, όπως ανέφερε η Υπουργός, θα ετοιμαστεί μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου.

Η Ειδική Σύμβουλος προς την Επιτροπή εξήγησε ότι «στόχος αυτής της Εθνικής Στρατηγικής θα είναι να δημιουργηθούν και πολλά άλλα εργαλεία τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να είναι και αρμόδια και για την Κύπρο».

Ήδη, όπως ανέφερε, το Υπουργείο Παιδείας έχει εγκρίνει και διανέμει ανά τακτικές περιόδους στα δημοτικά σχολεία το βίντεο «Ο Κίκο και το χέρι» το οποίο έχει εγκριθεί και δημιουργηθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Η κ. Παπαδοπούλου αναφέρθηκε στην έρευνα του Πανεπιστήμιου Κύπρου που έδειξε ότι στην Κύπρο «τα νούμερα είναι πιο κοντά στο ένα στα τέσσερα παιδιά, αντί στο ένα στα πέντε».

«Ελπίζουμε ότι στα πλαίσια της υλοποίησης της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνουν νέες έρευνες, ίσως και πιο συγκεκριμένες, γι` αυτό το θέμα» είπε.