Στοιχεία για τις εταιρείες που μετέχει δίνει ο Δ. Λάρνακας στον Γενικό Ελεγκτή – Στα πλαίσια της διαφάνειας

Την απόφαση του να απέχει από οποιαδήποτε συζήτηση/ απόφαση μπορεί να έχει σχέση με εταιρείες που είχε ή εξακολουθεί να έχει μετοχές, γνωστοποιεί με επιστολή του προς τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο Δήμαρχος Λάρνακας και Πρόεδρος του ΣΑΛ Ανδρέας Λουρουτζιάτης.

Σε γραπτή ανακοίνωση του κ. Λουρουτζιάτη αναφέρεται ότι η επιστολή του στάλθηκε στον κ. Μιχαηλίδη «σε απάντηση της επιστολής που ο Γενικός Ελεγκτής είχε απευθύνει στον ίδιο και το Συμβούλιο του ΣΑΛ στις 17 Ιουλίου 2015. Με την επιστολή του ο κ. Λουρουτζιάτης δίνει πλήρη στοιχεία για όλες τις εταιρείες στις οποίες ήταν ή εξακολουθεί να είναι μέτοχος ή διοικητικός σύμβουλος.

Στην επιστολή του κ. Λουρουτζιάτη σημειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι δεν θεωρεί ότι «προκύπτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο ασυμβίβαστο εκ μέρους» του, ενημερώνει τον Γενικό Ελεγκτή για την απόφασή του «να απέχει από οποιαδήποτε συζήτηση / απόφαση μπορεί να έχει σχέση με εταιρείες που είχε ή έχει μετοχές».

Αφού ενημερώνει τον Γενικό Ελεγκτή ότι μέχρι την εκλογή του ως Δήμαρχος Λάρνακας και την ανάληψη των καθηκόντων του «δραστηριοποιείτο επαγγελματικά σε διάφορες δημόσιες ή ιδιωτικές εταιρείες ως μέτοχος ή μέλος Δ. Συμβουλίων» ο κ. Λουρουτζιάτης σημειώνει πως «με την εκλογή μου μερίμνησα να παραιτηθώ από Διοικητικός Σύμβουλος εταιρειών οι οποίες είχα δραστηριότητες ή αναλόγως της κάθε περίπτωσης, να πωλήσω τις μετοχές μου».

Οσον αφορά τις δύο εταιρείες στις οποίες γίνεται αναφορά στην επιστολή του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, ο κ. Λουρουτζιάτης εξηγεί ότι στην η μεν « AGI (LARNACA) Cargo Village Ltd, ιδρύθηκε το 2007 με σκοπό την διεξαγωγή επιχείρησης ανάπτυξης εγκαταστάσεων σε σχέση με τον κλάδο των αερομεταφορών εμπορευμάτων και ουσιαστικά ουδέποτε προχώρησε στην έναρξη δραστηριοτήτων. Aπό της εκλογής μου ουδέποτε προσκλήθηκα σε οποιαδήποτε συνεδρία Δ. Σ. και ουδέποτε έλαβα οποιαδήποτε αμοιβή συμβούλου ή μέρισμα».

Οσον αφορά τη δεύτερη εταιρεία την «Eurofreight Transport Ltd» και ασχολείτο με την εκμετάλλευση αδειών και βαρέων οχημάτων» ζήτησα να παραιτηθώ από τη θέση του Διευθυντή τον Φεβρουάριο του 2012».

Δεδομένων των πιο πάνω, προστίθεται στη επιστολή του Δημάρχου Λάρνακας «δεν θεωρώ ότι υπήρχε ή υπάρχει ασυμβίβαστο εκ μέρους μου καθ οιονδήποτε τρόπο» ενώ ενημερώνει το Γενικό Ελεγκτή «ότι γνώμονας σε όλες μου τις αποφάσεις ήταν και θα παραμείνει η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και η φωνή της συνείδησης μου την οποία δεν νοιώθω ότι έχει παραβεί».

Παρόλα αυτά, συνεχίζει η επιστολή του κ. Λουρουτζιάτη «σεβόμενος τη θέση και το θεσμό σας και λαμβάνοντας πολύ σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις σας, αν και δεν είμαι πλέον μέτοχος και έχω παραιτηθεί από Διοικητικός Σύμβουλος στις δύο εταιρείες στις οποίες αναφέρεστε, σας μεταφέρω την απόφασή μου να απέχω από οποιανδήποτε συζήτηση / απόφαση μπορεί να έχει σχέση με εταιρείες που είχα ή έχω μετοχές. Τη συγκεκριμένη απόφασή μου, για την οποία προτίθεμαι να ενημερώσω άμεσα την ολομέλεια του ΣΑΛ, θα εφαρμόσω και στον Δήμο Λάρνακας».

Ο Δήμαρχος Λάρνακας σημειώνει ακόμα ότι στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να συμβάλει στις έρευνες που διεξάγει ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, απέστειλε κατάλογο με όλες τις εταιρείες (επτά συνολικά) στις οποίες παρέμεινε και μετά την εκλογή του ή παραμένει μέχρι σήμερα διοικητικός σύμβουλος/μέτοχος.

Πηγή:ΚΥΠΕ