Στηρίζουν τη διαπραγματευτική διαδικασία για το Κυπριακό οι θρησκευτικοί ηγέτες

Ï ÐñÝóâçò ôçò Óïõçäßáò óôçí Êýðñï ê. Klas Gieron ìå ôïõò ðÝíôå Èñçóêåõôéêïýò ÇãÝôåò, ËÞäñá ÐÜëáò Ëåõêùóßá 10 Óåðôåìâñßïõ 2015.ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Οι θρησκευτικοί ηγέτες της Κύπρου επανέλαβαν σήμερα την υποστήριξή τους στη διαπραγματευτική διαδικασία για επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε μετά το σημερινό γεύμα των θρησκευτικών ηγετών με τους δύο ηγέτες, τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί, ο Peter Weiderud, συντονιστής του Γραφείου για το Θρησκευτικό Διάλογο στο πλαίσιο της Ειρηνευτικής Διαδικασίας για το Κυπριακό, που διεξάγεται υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Σουηδίας στην Κύπρο.

O κ. Weiderud, o οποίος είναι Διευθυντής του Σουηδικού Ινστιτούτου στην Αλεξάνδρεια, είπε ακόμη πως οι θρησκευτικοί ηγέτες επανέλαβαν την επιθυμία τους για ελεύθερη πρόσβαση στους θρησκευτικούς χώρους του νησιού, σημειώνοντας πως παρά τα πρακτικά προβλήματα που πρέπει να λυθούν, θα εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ανέφερε εξάλλου πως αποφασίστηκε όπως έχουν συναντήσεις επί τακτικής βάσης.