Στην ολομέλεια σήμερα η πρόταση του ΔΗΚΟ για μετακύλιση των τελών κυκλοφορίας

Κατατίθεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ, για μετακύλιση των τελών κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων οχημάτων στο φόρο κατανάλωσης καυσίμων.

Με τη συγκεκριμένη πρόταση ουσιαστικά καταργείται το τέλος κυκλοφορίας και αυξάνεται ο φόρος κατανάλωσης καυσίμων κατά 9 σεντ, ενώ εισάγεται ένα πιο απλό και δίκαιο σύστημα επιβολής τελών, που βασίζεται στην αρχή ότι “ο ρυπαίνων πληρώνει”.

Σε δηλώσεις του, με αφορμή την κατάθεση της πρότασης, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Αντώνης Αντωνίου είπε πως “είναι προφανές ότι όσοι χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο περισσότερο και καταναλώνουν περισσότερο καύσιμο, θα καταβάλλουν περισσότερο τέλος κυκλοφορίας”, σημειώνοντας ότι “η εισαγωγή της πρότασης αυτής είναι βασισμένη στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για υπολογισμό του τέλους κυκλοφορίας, λαμβάνοντας ως βάση τις εκπομπές των ρύπων, καθώς επίσης και στην σταδιακή κατάργηση των τελών κυκλοφορίας”.

“Το υφιστάμενο σύστημα επιβολής τελών κυκλοφορίας”, είπε, “είναι πολύπλοκο και παρουσιάζει πολλές στρεβλώσεις. Με την πρόταση του ΔΗΚΟ εισάγεται ένα πιο απλό και πιο δίκαιο σύστημα επιβολής τελών που βασίζεται στην αρχή ότι ο ρυπαίνων πληρώνει. Ουσιαστικά καταργείται το τέλος κυκλοφορίας και αυξάνεται ο φόρος κατανάλωσης καυσίμων κατά 9 σεντ”.

Σύμφωνα με την πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ, η είσπραξη τελών κυκλοφορίας, θα γίνεται με τη φορολόγηση των καυσίμων κίνησης, με απλό πολλαπλασιασμό της κατανάλωσης καυσίμου και με το συντελεστή 9 σεντ ανά λίτρο πλέον ΦΠΑ, με την αγορά καυσίμων.

Σε ό,τι αφορά τα πλεονεκτήματα του προτεινόμενου συστήματος, σύμφωνα πάντα με την πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ, καταργείται το υφιστάμενο  πολύπλοκο σύστημα υπολογισμού τελών κυκλοφορίας, ενώ εισάγεται ένα πιο απλουστευμένο και πιο δίκαιο σύστημα σταδιακής καταβολής τελών κυκλοφορίας στα οχήματα, το οποίο να αντικατοπτρίζει τη  ζημιά που προκαλείται στο περιβάλλον από τη χρήση των οχημάτων, και να είναι βασισμένο στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Επιπρόσθετα, με το νέο σύστημα φορολογείται η χρήση του οχήματος και ο φορολογούμενος χρήστης θα καταβάλλει το ποσό που του αναλογεί, με βάση τη πραγματική κατανάλωση καυσίμου του οχήματος του.

Γίνεται ευνοϊκότερη μεταχείριση των οχημάτων, που κάνουν χρήση αποδοτικών μηχανών με αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση των εκπομπών CO2, με τεράστια οφέλη τόσο για τη  Δημοκρατία,  όσο και το περιβάλλον γενικότερα. Επιπλέον, δημιουργούνται ευνοϊκότεροι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και κυκλοφορίας οχημάτων μικρότερης κατανάλωσης καυσίμων και συνεπακόλουθα  με μειωμένες εκπομπές ρύπων.

Επίσης, εκμηδενίζονται τα πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζονται με το τεράστιο συσσωρευμένο αστικό χρέος που δημιουργείται από την ακύρωση της εγγραφής μηχανοκινήτων οχημάτων, λόγω μη καταβολής των τελών κυκλοφορίας για τρία συνεχόμενα χρόνια, καθώς και με την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο οχημάτων, χωρίς την καταβολή του τέλους κυκλοφορίας.

Σε σχέση με τα μειονεκτήματα του προτεινόμενου συστήματος, η πρόταση του ΔΗΚΟ αναφέρει πως οι κάτοχοι ενεργοβόρων οχημάτων και οχημάτων μεγάλου κυβισμού παλαιάς τεχνολογίας θα καταβάλλουν μεγαλύτερο τέλος κυκλοφορίας, για την ίδια απόσταση που διανύουν με το όχημα τους, σε σύγκριση με ένα σύγχρονο αποδοτικότερο όχημα, επειδή θα καταναλώνει μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμου.

Οι επαγγελματικές ομάδες, που κάνουν συνεχή χρήση των οχημάτων τους και κατά συνέπεια καταναλώνουν περισσότερο καύσιμο, ενδεχομένως να καταβάλλουν περισσότερα τέλη κυκλοφορίας, σε σύγκριση με το υφιστάμενο σύστημα.

Με το υφιστάμενο σύστημα ουσιαστικά αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο καταβάλλουν ακριβώς τα ίδια τέλη κυκλοφορίας με τον υπόλοιπους ιδιοκτήτες οχημάτων, δηλαδή δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση, σε σχέση με χρήση και τα χιλιόμετρα που διανύει κάποιος οδηγός.