Στην “αντεπίθεση” η FBME – Το τελικό πόρισμα της FinCEN «υστερεί στην ουσία»

Το τελικό πόρισμα της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων των ΗΠΑ (FinCEN), το οποίο εκδόθηκε την 23η Ιουλίου 2015, «υστερεί στην ουσία», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η FBME Ltd.

«Παρόλο που μέσα στη χρονιά που πέρασε η Τράπεζα και οι σύμβουλοί της κατέβαλαν μέγιστες προσπάθειες για να εξηγήσουν τη λειτουργία των συστημάτων πληρωμών και καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος της Τράπεζας, τα σοβαρά λάθη περιεχομένου και νομικής φύσης που είναι διάχυτα στην υποτιθέμενη `τελική απόφαση` οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η συγγραφή έγινε από πρόσωπα τα οποία αγνόησαν τις σχετικές υποβολές, καθώς και άλλες πληροφορίες που τους παραχωρήθηκαν», αναφέρει η FBME.

Η Τράπεζα «προτίθεται να αμυνθεί με σθένος έναντι αυτής της αυθαίρετης και άδικης ενέργειας, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμη οδό, συμπεριλαμβανομένης της αστικής αγωγής κατά του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ στα ομοσπονδιακά δικαστήρια στην Ουάσιγκτον».

Περισσότερες πληροφορίες, αναφέρεται τέλος, θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω μέσω της ιστοσελίδας της FBME Limited,www.fbmeltd.com