Στα €69 εκατ. το δημοσιονομικό έλλειμμα το 7μηνο λόγω μείωσης εσόδων

Δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης των €69 εκατομμυρίων, που αντιστοιχεί στο 0,40% του ΑΕΠ παρουσίασε η Κεντρική Κυβέρνηση την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με πλεόνασμα €65,5 εκατ ή 0,37% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, λόγω της πτώσης κατά 2,65% των δημοσίων εσόδων.

Σε πρωτογενή βάση (εξαιρουμένων των δαπανών για εξυπηρέτηση του χρέους), η κεντρική κυβέρνηση κατέγραψε πλεόνασμα €278 εκατ σε σύγκριση τους πρώτους επτά μήνες του έτους σε σύγκριση με πλεόνασμα €412 εκατ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Να σημειωθεί ότι στο πρώτο μισό του 2015 (Ιανουάριος – Ιούνιος), το δημοσιονομικό έλλειμμα βρισκόταν στα €140 εκατ (0,81% του ΑΕΠ) και το πρωτογενές ισοζύγιο στα €96,16 εκατ.

Τα δημόσια έσοδα και χορηγίες ανήλθαν σε 3,64 δισ την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου του τρέχοντος έτους, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 3,61% σε σύγκριση με το επτάμηνο του 2014 όπου ανήλθαν σε 3,77 δισ.

Τα έσοδα την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου υποχώρησαν κατά 2,65% και ανήλθαν στα 3.59 δισ σε σύγκριση με 3,69 δισ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Μείωση 1,77% παρουσίασαν τα φορολογικά έσοδα, τα οποία υποχώρησαν 3,05 δισ σε σύγκριση με €3,10 δισ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Αύξηση 2,38% παρουσίασαν τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος, τα οποία ανήλθαν σε €577 εκατ την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015 σε σύγκριση με €563 εκατ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Αντίθετα μεγάλη μείωση σε ποσοστό 13,92% παρουσίασε η κατηγορία των άλλων άμεσων φόρων, οι οποίοι υποχώρησαν στα €532,7 εκατ σε σύγκριση με €619 την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014.

Οριακή μείωση της τάξης του 0,03% παρουσίασαν οι έμμεσοι φόροι, οι οποίοι την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015 ανήλθαν σε €1,37 δισ, ενώ σημαντική μείωση της τάξης του 8,73% παρουσίασαν οι εισαγωγικοί δασμοί, οι οποίοι υποχώρησαν στα €15,56 εκατ το επτάμηνο του 2015 σε σύγκριση με €17,05 εκατ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Τα έσοδα από φόρους κατανάλωσης αυξήθηκαν οριακά κατά 0,63% την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015 και ανήλθαν στα €363,4 εκατ από €361,1 εκατ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αύξηση 2,8% παρουσίασαν τα έσοδα από τον ΦΠΑ την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου, τα οποία διαμορφώθηκαν στα €826 εκατ σε σύγκριση με €804 εκατ την το επτάμηνο του 2014. Μείωση 12,61% παρουσίασαν ωστόσο τα έσοδα από άλλους έμμεσους φόρους, τα οποία υποχώρησαν στα €165 εκατ την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου του 2015 από €189 εκατ το επτάμηνο του 2014.

Οι συνεισφορές στον Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αυξήθηκαν κατά 3,32% την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου του 2015 και διαμορφώθηκαν στα €569 εκατ σε σύγκριση με €551 εκατ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα μη φορολογικά έσοδα μειώθηκαν κατά 7,34%, ενώ μείωση 47,12% παρουσίασαν οι χορηγίες (€42,7 εκατ έναντι 80,7 εκατ το επτάμηνο του 2014).

Οριακή μείωση σε ποσοστό 0,05% παρουσίασαν οι δημόσιες δαπάνες, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα €3,70 δισ την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015, σε σύγκριση με €3,71 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι μισθοί και τα ημερομίσθια διαμορφώθηκαν στα €914,55 εκατ, παρουσιάζοντας μείωση 1,85% σε σύγκριση με €931,82 εκατ την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου του 2014. Μείωση 2,20% παρουσίασαν οι δαπάνες για αγορές αγαθών και υπηρεσιών, ενώ οι δαπάνες για επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά 0,52%.

Οι δαπάνες τόκων διαμορφώθηκαν στα €346 εκατ την περίοδο Ιανουρίου – Ιουλίου του 2015, παρουσιάζοντας οριακή μείωση της τάξης του 0,04% σε σύγκριση με €347 εκατ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι πληρωμές ταμείων κοινωνικών ασφαλίσεων στο επτάμηνο του 2015 υποχώρησαν κατά 4,66%, στα €852,7 εκατ σε σύγκριση με €894 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αντίθετα αύξηση 3,28% παρουσίασαν οι συντάξεις και φιλοδωρήματα, οι οποίες ανήλθαν στα €334,7 εκατ σε σύγκριση με €324,1 εκατ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Αύξηση 0,27% παρουσίασαν και οι δαπάνες για κοινωνική σύνταξη, οι οποίες το επτάμηνο του 2015 διαμορφώθηκαν στα €36,37 εκατ σε σύγκριση με €36,27 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ μεγάλη αύξηση τα τάξης του 6,38% παρουσίασαν οι άλλες τρέχουσες μεταβιβάσεις.

ΟΙ κεφαλαιουχικές δαπάνες μειώθηκαν σε ποσοστό 4,01% το επτάμηνο του 2015 και διαμορφώθηκαν σε €93 εκατ σε σύγκριση με €96,7 την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Τέλος οι δημόσιες αποταμιεύσεις περιορίστηκαν στα €24,05 εκατ το επτάμηνο του 2015 σε σύγκριση με €162,3 εκατ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.