Σε ισχύ ο νόμος για το καζίνο – Επόμενο βήμα η επιλογή αδειούχου διαχειριστή

Με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 21 Ιουλίου 2015, τέθηκε σε ισχύ ο περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμος του 2015.

 Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, εντός Σεπτεμβρίου 2015, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα προχωρήσει με μια ανταγωνιστική, χωρίς διακρίσεις και διαφανή διαδικασία για την επιλογή του μοναδικού αδειούχου διαχειριστή για το ολοκληρωμένου τύπου καζίνο-θέρετρο.

Το ενημερωτικό έγγραφο που δίνει το περίγραμμα του έργου, τους καθορισμένους στόχους και σκοπούς, καθώς και την περιγραφή της προγραμματιζόμενης διαδικασίας αδειοδότησης, βρίσκεται δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ( http://www.mcit.gov.cy), όπου βρίσκονται επίσης αναρτημένα το επίσημο κείμενο του Νόμου στα Ελληνικά και η ανεπίσημη μετάφραση του Νόμου στα Αγγλικά.