Σας πάνε δωρεάν! Τα λεωφορεία την Τρίτη

Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, διοργανώνει ημέρα δωρεάν μεταφοράς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή της βιώσιμης κινητικότητας και κατ’ επέκταση για τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης διαμέσου της διακίνησης με εναλλακτικά μέσα μεταφοράς φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Σκοπός των δράσεων που υλοποιούνται το διάστημα αυτό, είναι η ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών τοπικών Αρχών στην εισαγωγή και προώθηση βιώσιμων τρόπων μεταφοράς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης στην πόλη τους.

Πρόθεση του Υπουργείου είναι να προσφερθεί δωρεάν μεταφορά σε όλους τους επιβάτες, παγκύπρια, που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς των αναδόχων εταιρειών, με σκοπό την προώθηση της χρήσης των λεωφορείων από τους πολίτες.

Πηγή: ΚΥΠΕ