Σήμερα στις 17:00 η γενική συνέλευση της ΚΟΠ

Σήμερα, στις 17:00 στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της
Ανάμεσα στα θέματα της Συνέλευσης είναι και η εκλογή Προέδρου της Ομοσπονδίας για τις περιόδους 2015-2016, 2016 – 2017, 2017 – 2018 και 2018 – 2019, με το νυν Πρόεδρο κ. Κωστάκη Κουτσοκούμνη να ανακήρυσσεται Πρόεδρος και για την επόμενη τετραετία, αφού είναι ο μοναδικός που έχει υποβάλει υποψηφιότητα.

Τα θέματα της Συνέλευσης:

1.Έγκριση Λογοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ για την ποδοσφαιρική περίοδο 2014-2015.
2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 – 2015.
3. Έγκριση μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τις περιόδους 2015 – 2016, 2016 – 2017, 2017 – 2018 και 2018 – 2019.
4. Εκλογή νέας εξελεγκτικής επιτροπής για την περίοδο 2015 – 2016.
5. Εκλογή ελεγκτών 2015 – 2016.
6. Εκλογή Πρόεδρου για τις περιόδους 2015 – 2016, 2016 – 2017, 2017 – 2018 και 2018 – 2019.