Πότε θα αρχίσει να καταβάλλεται το εφάπαξ ετήσιο επίδομα τέκνου – Υποβάλετε άμεσα την αίτηση

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι οι οικογένειες με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για την παραχώρηση επιδόματος τέκνου για το έτος 2015, με βάση τον περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμο, ότι για φέτος το εφάπαξ ετήσιο επίδομα τέκνου θα αρχίσει να καταβάλλεται από τον Οκτώβριο και όχι από το Δεκέμβριο, όπως συνέβαινε σε προηγούμενα έτη, νοουμένου ότι η αίτηση υποβληθεί το συντομότερο δυνατό και ολοκληρωθεί η εξέταση της από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.

Οι οικογένειες με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα, καλούνται να υποβάλουν άμεσα τις αιτήσεις τους για παραχώρηση επιδόματος τέκνου, ώστε μέχρι τον Οκτώβριο 2015 να καταστεί δυνατή η καταβολή του ετήσιου επιδόματος τέκνου.

Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις για την παραχώρηση επιδόματος τέκνου εξετάζονται με τη σειρά, με βάση την ημερομηνία υποβολής τους.

Με την ευκαιρία της παρούσας Ανακοίνωσης, υπενθυμίζεται ότι όσες τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δεν έχουν ακόμη αιτηθεί για την παραχώρηση του επιδόματος τέκνου για το έτος 2015, συνεχίζουν να έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης, η οποία μετά την υποβολή της εξετάζεται κατά προτεραιότητα.

Το έντυπο αίτησης για το επίδομα τέκνου και το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας (ενιαίο έντυπο), μπορεί να εξασφαλιστεί από τα γραφεία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (Τεύκρου 6, 1066 Λευκωσία), τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων