Πόσο βυθίστηκαν οι μισθοί το πρώτο τρίμηνο του 2015

Μείωση, σε ετήσια βάση, για 9ο συνεχόμενο τρίμηνο η οποία ανήλθε στο 1,8% (άνδρες -2,0% και γυναίκες -1,4%) σημείωσαν το πρώτο τρίμηνο του 2015 οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2014, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015, εκτιμούνται στα €1.823 (άνδρες €1.974 και γυναίκες €1.654). Η αντίστοιχη μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2013, ήταν επίσης -1,8%. Αυτό είναι το 9ο συνεχόμενο τρίμηνο κατά το οποίο καταγράφεται μείωση στις μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές, η οποία άρχισε από το πρώτο τρίμηνο του 2013.

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2014 (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), σημειώθηκε μείωση για 11ο συνεχόμενο τρίμηνο στις μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά 0,4% (άνδρες -0,3% και γυναίκες -0,4%).

Η αντίστοιχη μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013, ήταν -0,2%. Επιπλέον, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις εκτιμούνται στα €1.879, ποσό που είναι το χαμηλότερο από το 4ο τρίμηνο του 2009, όταν είχαν διαμορφωθεί στα €1.875.

Όπως σημειώνει η Στατιστική Υπηρεσία, οι έκτακτες εισφορές των εργοδοτουμένων του ιδιωτικού τομέα και των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι μειώσεις των απολαβών των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν επηρεάζουν τον ακαθάριστο μισθό αλλά το διαθέσιμο εισόδημα των υπαλλήλων και επομένως, δεν αντικατοπτρίζονται στα πιο πάνω στοιχεία.