ΠΤΔ: Στρατηγικός στόχος η μεταφορά ΦΑ στην Ευρώπη

Η μεταφορά φυσικού αερίου από την ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη αποτελεί στρατηγικό στόχο της κυβέρνησης, τόνισε ο πρόεδρος Αναστασιάδης σε συνέντευξη στο περιοδικό “OIL” της εταιρείας ΕΝΙ.

Επισήμανε ότι βασικός στόχος είναι η διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας μέσω εκμετάλλευσης των κυπριακών πηγών, προσθέτοντας ότι η ανακάλυψη υδρογονανθράκων στο τεμάχιο Αφροδίτη, αποτελεί ένα βήμα πιο κοντά προς την υλοποίηση αυτού του στόχου.
Αναφερόμενος ειδικότερα στο τεμάχιο “Αφροδίτη”, το οποίο κηρύχθηκε εμπορεύσιμο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι η πιο βιώσιμη οικονομικά οδός αξιοποίησής του, είναι μέσω υποθαλάσσιων αγωγών προς Κύπρο και Αίγυπτο.

Πρόσθεσε πως εάν μελλοντικά κριθεί αναγκαίο, μπορεί να δημιουργηθεί σταθμός υγροποίησης φυσικού αερίου στην περιοχή του Βασιλικού.