Πρωτοδικείο Αθηνών: Ναι σε ασφαλιστικά μέτρα δανειολήπτη ελβετικού φράγκου κατά τράπεζας. Προμήνυμα για Κύπρο;

Δικαίωση δανειολήπτη σε ελβετικά φράγμα.

Η απόφαση- σταθμός του Πρωτοδικείου Αθηνών, διατάσσει την τράπεζα να αποδέχεται την καταβολή των μηνιαίων δόσεων του δανείου με την αρχική ισοτιμία 1,6485 επιβάλλοντας σε αυτήν χρηματική ποινή για κάθε παράβαση.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ιδιωτικός υπάλληλος έλαβε το 2006 στεγαστικό δάνειο 130.000 ευρώ χρονικής διάρκειας 35 ετών, το οποίο κατά παρότρυνση της τράπεζας το 2007 μετέτρεψε σε ελβετικό φράγκο με ισοτιμία 1,6485. Η δόση του ήταν περί τα 388,29 ευρώ μηνιαίως.

Στην πορεία, λόγω της σοβαρής ανατιμήσεως του ελβετικού φράγκου, η δόση του αυξήθηκε σταδιακά και σήμερα ανέρχεται σε 614,48 ευρώ και το κεφάλαιο του δανείου εκτινάχθηκε στα 177.497,65 ευρώ, παρά το γεγονός ότι ο δανειολήπτης εξυπηρετεί εμπροθέσμως το δάνειο του και έχει καταβάλει συνολικά 51.226,05 ευρώ .

Ως εκ τούτων για ένα δάνειο 130.000 ευρώ καταβλήθηκαν σε 8 μόλις έτη 51.226,05 ευρώ και το δανεισθέν κεφάλαιο όχι μόνο δεν μειώθηκε αλλά αυξήθηκε και ανέρχεται σε 177.497,65 ευρώ.

Για την αποκατάσταση της αδικίας ο δανειολήπτης άσκησε αγωγή προκειμένου να εφαρμοστεί για την αποπληρωμή του δανείου η αρχική ισοτιμία 1,6485 και όχι η ισοτιμία που επιβάλει η τράπεζα καθώς και ασφαλιστικά μέτρα και ζήτησε μέχρι να εκδικαστεί η αγωγή του το 2017 να ανέχεται η τράπεζα την καταβολή των μηνιαίων δόσεων με την αρχική ισοτιμία και να της επιβληθεί χρηματική ποινή για κάθε παράβαση.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δέχτηκε τους ισχυρισμούς του δανειολήπτη, ότι μετέτρεψε το δάνειο του από ευρώ σε ελβετικό φράγκο μετά από προτροπή των υπαλλήλων της τράπεζας που εστίασαν μόνο στη συμφερότητα του δανείου λόγω χαμηλού επιτοκίου και ως εκ τούτου της χαμηλής δόσης, χωρίς να τον ενημερώσουν για τον σοβαρότατο συναλλαγματικό κίνδυνο που ελλοχεύει.

Ακόμα, δέχτηκε ότι υφίσταται κίνδυνος άμεσης αδυναμίας να καταβάλει την δόση του δανείου, όπως έχει διαμορφωθεί με την σημερινή ισοτιμία, η οποία θα οδηγήσει κλιμακωτά στην καταγγελία του δανείου, στην έκδοση διαταγής πληρωμής και την κατάσχεση της ακίνητης περιουσίας του με συνέπεια την αποστέρηση της μοναδικής του κατοικίας.

Κρατίνος