Πρωταθλητές στους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η Κύπρος

Η ΕΕ πλησιάζει όλο και περισσότερο στην επίτευξη των στόχων για το 2020 όσον αφορά την εκπαίδευση, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Το ποσοστό των ανθρώπων ηλικίας 30 -34 στην ΕΕ που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση αυξάνεται διαρκώς, από 23,6% το 2002 σε 37,9% το 2014. Η τάση αυτή είναι ακόμη πιο έντονη μεταξύ των γυναικών (από 24,5% το 2002 σε 42,3% το 2014). Ο στόχος της στρατηγικής ¨Ευρώπη 2020¨ είναι πως τουλάχιστον  το 40% των ηλικίας 30 – 34 πρέπει να έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2020.

Το 2014, περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού ηλικίας 30 – 34 είχε ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Λιθουανία (52,3%), στο Λουξεμβούργο (52,7%), στην Κύπρο (52,5%) και στην Ιρλανδία (52,2%).   Στην αντίθετη πλευρά της κλίμακας, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Ιταλία (23,9%), τη Ρουμανία (25,0%), τη Μάλτα (26,6%), τη Σλοβακία (26,9%) και τη Δημοκρατία της Τσεχίας (28,2%). Δώδεκα κράτη μέλη έχουν ήδη πετύχει τους εθνικούς τους στόχους όσον αφορά αυτόν το δείκτη: η Δανία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Κύπρος, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Σλοβενία, η Φιλανδία κι η Σουηδία.

Όσον αφορά το δεύτερο δείκτη που έχει να κάνει με την εκπαίδευση της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”, την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, το ποσοστό των ανθρώπων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση σταθερά μειώνεται, από 17,0% το 2002 σε 11,1% το 2014.   Οι γυναίκες επηρεάζονται λιγότερο από τους άντρες από την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. Ο στόχος της “Ευρώπης 2020” είναι να περιορίσει το ποσοστό αυτών που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση πρόωρα σε κάτω από 10,0% το 2020.

Το 2014, τα χαμηλότερα ποσοστά ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση παρατηρήθηκαν στην Κροατία (2,7%), στη Σλοβενία (4,4%), στην Πολωνία (5,4%), στη Δημοκρατία της Τσεχίας (5,5%) και στη Λιθουανία (5,9%).

Στην Κύπρο το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 6,8%. Ποσοστά τουλάχιστον 15% καταγράφηκαν στην Ισπανία (21.9%), στη Μάλτα (20,4%), στη Ρουμανία (18,1%), στην Πορτογαλία (17,4%) και στην Ιταλία (15,0%).   Δεκαπέντε κράτη μέλη έχουν ήδη πετύχει τους εθνικούς τους στόχους για την ¨Ευρώπη 2020¨: η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Δανία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Κροατία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Λεττονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Αυστρία, η Σλοβενία κι η Σουηδία.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ