Πρωταθλήτρια σε έλλειμμα η Κύπρος – Στο 8,8% του γενικού προϋπολογισμού στην ΕΕ

Το υψηλότερο έλλειμμα (-8,8%) του γενικού προϋπολογισμού έχει η Κύπρος μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, σύμφωνα με τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Το 2014, το έλλειμμα στην ευρωζώνη και στην ΕΕ συνολικά μειώθηκε με απόλυτους όρους σε σύγκριση με το 2013, ενώ το δημόσιο χρέος αυξήθηκε και στις δυο περιπτώσεις.

Στην ευρωζώνη ο δείκτης του ελλείμματος ως προς το ΑΕΠ μειώθηκε από 2,9% το 2013 σε 2,4% το 2014 και στην ΕΕ συνολικά από 3,2% σε 2,9%. Στην ευρωζώνη το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ ανήλθε από 90,9% στα τέλη του 2013 στο 91,9% στα τέλη του 2014 και στην ΕΕ συνολικά από 85,5% σε 86,8%.
Το 2014, η Δανία (+1,2%), η Γερμανία (+0,7%), η Εσθονία και το Λουξεμβούργο (αμφότερες +0,6%) κατέγραψαν πλεόνασμα στους προϋπολογισμούς τους.

Τα χαμηλότερα ελλείμματα ως ποσοστό του ΑΕΠ κατεγράφησαν στη Λιθουανία (-0,7%), τη Λετονία (-1,4%) και τη Ρουμανία (-1,5%). Δώδεκα χώρες κατέγραψαν ελλείμματα άνω του 3,0% του ΑΕΠ: η Κύπρος (-8,8%), η Ισπανία (-5,8%), η Κροατία και το Ηνωμένο Βασίλειο (αμφότερες με -5,7%), η Σλοβενία (-4,9%), η Πορτογαλία (-4,5%), η Ιρλανδία (-4,1%), η Γαλλία (-4,0%), η Ελλάδα (-3,5%), το Βέλγιο, η Πολωνία και η Φιλανδία (όλες με -3,2%).

Στα τέλη του 2014, τα χαμηλότερα ποσοστά χρέους ως προς ΑΕΠ κατεγράφησαν στην Εσθονία (10,6%), το Λουξεμβούργο (23,6%), τη Βουλγαρία (27,6%), τη Ρουμανία (39,8%) και τη Λετονία (40,0%). Δεκαέξι χώρες μέλη είχαν δείκτες δημοσίου χρέους άνω του 60% του ΑΕΠ, με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στην Ελλάδα (177,1%), την Ιταλία (132,1%), την Πορτογαλία (130,2%), την Ιρλανδία (109,7%), την Κύπρο (107,5%) και το Βέλγιο (106,5%).

Πηγή:ΚΥΠΕ