Προχωρούν οι εργασίες ενοποίησης συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας με τα κατεχόμενα

Προχωρούν κανονικά, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι εργασίες για ενοποίηση των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των κατεχομένων και των ελεύθερων περιοχών.

Ο Κώστας Γαβριηλίδης, Διευθυντής Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς στην ΑΗΚ, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η ΑΗΚ ασχολείται με την τεχνική πλευρά του θέματος. Όπως ανάφερε, η Πολιτεία, μέσω της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), ανέθεσε στην ΑΗΚ τη συντήρηση των δύο Εναέριων Γραμμών που αποτελούν τις πιθανές διασυνδέσεις του ηλεκτρικού συστήματος των ελεύθερων περιοχών με αυτό των κατεχομένων.

Το πρώτο σημείο διασύνδεσης αφορά το σταθμό της ΑΗΚ στην Ορούντα στις ελεύθερες περιοχές, προς τα κατεχόμενα στην περιοχή της Μόρφου. Η συντήρηση αυτή έχει ολοκληρωθεί και έχουν γίνει όλοι οι τεχνικοί έλεγχοι, είπε ο κ. Γαβριηλίδης.

Η άλλη διασύνδεση, είπε, αφορά τον υποσταθμό Αθαλάσσας με την κατεχόμενη Λευκωσία. Οι εργασίες συντήρησης στην εναέρια αυτή γραμμή συνεχίζονται και αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα.

Ερωτηθείς για τα οφέλη από τη διασύνδεση των δύο συστημάτων, ο κ. Γαβριηλίδης είπε ότι σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη, όπως έγινε το 2011 με την καταστροφή του σταθμού στο Βασιλικό αλλά και το 2006 όταν παρουσιάστηκαν προβλήματα παραγωγής στα κατεχόμενα, θα μπορεί η μια πλευρά να τροφοδοτεί με ηλεκτρικό ρεύμα την άλλη πλευρά. Τότε, είπε, η σύνδεση των γραμμών έγινε εσπευσμένα, ενώ τώρα αναβαθμίζονται οι διασυνδέσεις έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία.

Πρόσθεσε, ακόμα, ότι η διασύνδεση μπορεί επίσης να προσδώσει και ορισμένα άλλα τεχνικά οφέλη τα οποία αφορούν αυξημένη σταθερότητα στο ηλεκτρικό σύστημα τόσο στα κατεχόμενα όσο και στις ελεύθερες περιοχές.

Ερωτηθείς εάν προγραμματίζονται και άλλες διασυνδέσεις εκτός των δύο που αναφέρθηκαν, ο κ. Γαβριηλίδης είπε στο ΚΥΠΕ ότι υπάρχει μόνο μια ακόμα πιθανότητα η οποία αφορά την ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, όμως, τόνισε, προς το παρόν δεν μπορεί να υλοποιηθεί για τεχνικούς λόγους.

Καταληκτικά ο κ. Γαβριηλίδης τόνισε ότι η ΑΗΚ είναι έτοιμη να υλοποιήσει οποιαδήποτε σχετική απόφαση παρθεί από την Πολιτεία.