Προσωρινή Επιτροπή για τις προαγωγές Ανώτερων Αξιωματικών στην Αστυνομία

Ο Υπαρχηγός της Αστυνομίας και δύο Εισαγγελείς της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας αναμένεται να απαρτίζουν την προσωρινή Επιτροπή για το Συμβούλιο των προαγωγών στην Αστυνομία της Κύπρου, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ.

Η Επιτροπή η οποία έχει αρμοδιότητα την αξιολόγηση των προαγωγών των Ανώτερων Αξιωματικών της Αστυνομίας, σύμφωνα με τους κανονισμούς θα έπρεπε να απαρτίζεται από τον Υπαρχηγό της Αστυνομίας και δύο Βοηθούς Αρχηγούς.

Ωστόσο, επειδή εδώ και δυόμισι χρόνια οι τρεις από τους τέσσερις Βοηθούς Αρχηγούς έχουν παραιτηθεί, τη νέα Επιτροπή θα απαρτίζουν με απόφαση της Βουλής ο Υπαρχηγός και δύο Εισαγγελείς της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας

Κατόπιν αυτής της εξέλιξης αναμένεται να συσταθεί προσωρινή Επιτροπή προκειμένου να τροχιοδρομηθεί η διαδικασία των προαγωγών των Ανώτερων Αξιωματικών της Αστυνομίας.

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι για τη θέση του Βοηθού Αρχηγού της Αστυνομίας είναι ο Ανδρέας Κουσιουμής, Αστυνομικός Διευθυντής Πάφου, ο Γιώργος Τρυφωνίδης Διευθυντής Αστυνομικής Ακαδημίας, ο Κύπρος Μιχαηλίδης Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, ο Μιλτιάδης Μιλτιάδους Διευθυντής Διεύθυνσης Επαγγελματικών Προτύπων και ο Χρήστος Μαυρής Διευθυντής ΤΑΕ Αρχηγείου.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο διορισμός των Βοηθών Αρχηγών της Αστυνομίας γίνεται μετά από σύσταση του Αρχηγού της Αστυνομίας Ζαχαρία Χρυσοστόμου και κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ιωνά Νικολάου.