Προσφορές 154,3 εκ. ευρώ έλαβε σωρευτικά το ΥΠΟΙΚ για πώληση 6ετών ομολόγων

Προσφορές συνολικού ποσού €3.806.000 έλαβε από Κύπριους επενδυτές το Υπουργείο Οικονομικών για την πώληση εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα, της ένατης Σειράς (Σεπτέμβριος 2015), ενώ σωρευτικά για τις εννέα Σειρές που έχει εκδώσει λήφθηκαν προσφορές συνολικής αξίας €154,39 εκατομμυρίων, οι οποίες έγιναν όλες αποδεκτές.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΓΔΔΧ), κατά την περίοδο λήψης αιτήσεων για την αγορά 6ετών ομολόγων, η οποία τερματίστηκε στις 20 Αυγούστου του 2015, λήφθηκαν 52 αιτήσεις για συνολικό ποσό €3.806.000. Οι αξίες των αιτήσεων κυμαίνονταν από €1.500 μέχρι €400.000.

Σύμφωνα με το ΓΔΔΧ, σωρευτικά για τις πρώτες εννέα Σειρές (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2015) λήφθηκαν προσφορές συνολικής αξίας €154.392.700 από τις οποίες €55.391.700 από Κύπριους επενδυτές και €99.001.000 από ξένους επενδυτές.

Όλες οι προσφορές έγιναν αποδεκτές, οπότε ο ετήσιος στόχος που είχε τεθεί για πώληση εξαετών ομολόγων €50.000.000 έχει υπερκαλυφθεί.

Οι εκδόσεις θα συνεχιστούν με τη 10η Σειρά 2015 Λήξης 2021 εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας, επίσης με ανώτατο όριο έκδοσης €10.000.000, η οποία θα εκδοθεί την 2η Οκτωβρίου 2015 με περίοδο κατάθεσης των αιτήσεων από την 1η μέχρι τις 18η Σεπτεμβρίου 2015.

Πηγή: ΚΥΠΕ