Προσοχή! Επικίνδυνα προϊόντα στην κοινοτική αγορά

Ανάκληση προϊόντων τα οποία προμηθεύτηκαν στην κοινοτική αγορά – Θεωρούνται επικίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία όσων τα χρησιμοποιούν – Συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή – Δείτε ποια είναι

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας.

Α. Μηχανήματα

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα RAPEX έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά τα ακόλουθα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας των Μηχανημάτων:

1. Υποβρύχια αντλία

Υποβρύχια αντλία, πολωνικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Heidmann, ονομασίας Pompa rozdrabniacz/Tauchmotorpumpe, με τύπο/αριθμό G81423 και γραμμικό κωδικό 5901477121944, η οποία εντοπίστηκε στη Γερμανία.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας λόγω πιθανής υπερθέρμανσης του καλωδίου, εξαιτίας των λεπτών ηλεκτραγωγών και καταστροφής της μόνωσης.

Ο προμηθευτής ανακάλεσε εθελούσια το προϊόν από την αγορά.

2. Υποβρύχια αντλία

Υποβρύχια αντλία, πολωνικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Heidmann, ονομασίας Pompa do Szamba Tauchmotorpumpe, με τύπο/αριθμό H00605 και γραμμικό κωδικό 5901477122613, η οποία εντοπίστηκε στη Γερμανία.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας καθότι η σήμανση των καλωδίων δεν είναι επαρκής και δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο τα καλώδια είναι επαρκώς μονωμένα.

Ο προμηθευτής ανακάλεσε εθελούσια το προϊόν από την αγορά.

3. Ηλεκτρικό Αλυσοπρίονο

Ηλεκτρικό Αλυσοπρίονο, κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας GREEN TEC, ονομασίας Chain Saw 2000W, με τύπο/αριθμό KPCS0118 και γραμμικό κωδικό 2009610021770, το οποίο εντοπίστηκε στην Ισπανία.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας καθότι το περίβλημα του μηχανήματος δεν είναι αρκετά ανθεκτικό με ενδεχόμενο να σπάσει και να αφήσει εκτεθειμένα ηλεκτροφόρα μέρη.

Η αρμόδια Αρχή της Ισπανίας απαίτησε την απόσυρση του προϊόντος από την αγορά.

Β. Μέσα Ατομικής Προστασίας

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα RAPEX έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά τα ακόλουθα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας των Μέσων Ατομικής Προστασίας:

1. Κράνος αναβάτη

Κράνος αναβάτη, ιταλικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας LAS, ονομασίας New Dragon, με τύπο/αριθμό «Model: white RG 0637/102, Helmet 1: 907F00052X1, size 52, Helmet 2: 907F00054X2, size 54, Helmet 3: 907F00056X3, size 56» και αριθμό παρτίδας Helmet 1: 06.2005; Helmet 2: 02.2008; Helmet 3: 07.2013, το οποίο εντοπίστηκε στη Γαλλία.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού καθότι δεν παρέχει επαρκή προστασία σε ενδεχόμενη πρόσκρουση ενώ το σύστημα στερέωσης δεν είναι αρκετά ανθεκτικό και ενδέχεται να σπάσει.

Ο προμηθευτής ανακάλεσε εθελούσια το προϊόν από την αγορά.

2. Γάντια συγκόλλησης

Γάντια συγκόλλησης, κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Wurth, ονομασίας Welderking, με τύπο/αριθμό 0984 325 10 και γραμμικό κωδικό 4045989114191, τα οποία εντοπίστηκαν στην Φινλανδία.

Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο καθότι περιέχει μέχρι και 7,3 mg/kg Χρώμιο (VI) το οποίο δυνατό να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση στον χρήστη.

Το προϊόν έχει ανακοπεί στα σημεία εισόδου στην Φινλανδία.

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες με κωδικούς A12/0467/16, A12/0468/16, A12/0478/16, A12/0459/16 και A12/0462/16 (16η εβδομάδα του 2016), στην ιστοσελίδα του RAPEX: http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405604 ή 22405618.