Προσοχή – Εντοπίστηκαν στην κυπριακή αγορά superglues με επικίνδυνες ουσίες (φωτό)

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι στο πλαίσιο στοχευμένης εκστρατείας του στην κυπριακή αγορά για εντοπισμό γομών άμεσης δράσης (superglues) που μπορεί να περιέχουν τις καρκινογόνες ουσίες βενζόλιο, χλωροφόρμιο και τολουόλιο, έχει εντοπιστεί το πιο κάτω προϊόν, το οποίο θεωρείται ότι περικλείει κινδύνους:

Κόλλα (γόμα) σε σωληνάριο μαύρου χρώματος με άσπρο καπάκι, με την επωνυμία “Super Glue”. Το προϊόν περιέχει την επικίνδυνη χημική ουσία xλωροφόρμιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που σύμφωνα με το σημείο 32 του Παραρτήματος XVII του Ευρ. Κανονισμού REACH είναι 0,1% κατά βάρος.

gomes!Σημειώνεται ότι το χλωροφόρμιο ταξινομείται ως «τοξικό» και σε περίπτωση εισπνοής, κατάποσης ή παρατεταμένης έκθεσης σε αυτό υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην kυπριακή αγορά να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405637, 22405611 και 22405609.